Pháp luật xây dựng

Công bố quyết định kiểm tra tại Ngân hàng PVcombank

Công bố quyết định kiểm tra tại Ngân hàng PVcombank

H.Thảo H.Thảo - 07:01, 23/11/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThanh tra Chính phủ đề nghị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp chặt chẽ, cử cán bộ có thẩm quyền làm việc trực tiếp với Tổ kiểm tra của Thanh tra Chính phủ để cung cấp báo cáo, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu.

Ngày 22/11, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 353/KL-TTCP ngày 31/12/2020 của TTCP tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank).

Quyết định của Tổng TTCP nêu rõ: Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 353/KL-TTCP ngày 31/12/2020 của TTCP về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động tín dụng và đầu tư tài chính tại PVcomBank.

Thời hạn kiểm tra là 10 ngày làm việc kể từ ngày đối tượng kiểm tra nhận được quyết định thanh tra.  

Tổ kiểm tra gồm 4 thành viên, trong đó, ông Dương Văn Phấn, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, TTCP làm Tổ trưởng.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định kiểm tra, ông Lê Tiến Đạt, Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, TTCP cho biết, đây là cuộc kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch của TTCP trong năm 2023.  Mục đích nhằm đánh giá lại kết quả thực hiện Kết luận thanh tra cũng như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, xem xét đánh giá nội dung nào đã thực hiện, đang thực hiện và nội dung nào chưa thực hiện, tìm nguyên nhân và các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, TTCP tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, TTCP đề nghị, trong quá trình Tổ thực hiện nhiệm vụ đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, PVcombank, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp chặt chẽ, cử người làm đầu mối là cán bộ có thẩm quyền làm việc trực tiếp với Tổ để cung cấp báo cáo, hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Tổ.

Đối với Tổ kiểm tra, ông Lê Tiến Đạt yêu cầu, thực hiện đúng mục đích, phạm vi, nội dung, thời gian theo kế hoạch kiểm tra được phê duyệt; chấp hành theo đúng quy định pháp luật về thanh tra và các quy định pháp luật liên quan.  

Tại buổi công bố, đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng PVcombank khẳng định chấp hành nghiêm quyết định kiểm tra của TTCP , đồng thời giao các đầu mối chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu cung cấp cho Tổ kiểm tra.

Ý kiến của bạn