Xây dựng & Đời sống

Công bố quyết định thanh tra đất đai, xây dựng và khoáng sản tại tỉnh Quảng Nam

Công bố quyết định thanh tra đất đai, xây dựng và khoáng sản tại tỉnh Quảng Nam

Tuấn Đông Tuấn Đông - 08:17, 08/12/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng; việc cấp phép, khai thác các mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chiều 7/12, tại TP Tam Kỳ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đã chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra tỉnh này.

Theo Quyết định 466/QĐ-TTCP, đoàn thanh tra do ông Nguyễn Hồng Giang, Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 làm Trưởng đoàn.

Thời hiệu thanh tra trong thời kỳ 1/1/2016 đến 31/12/2021, khi cần thiết có thể thanh tra trước và sau thời kỳ thanh tra. 

Thời gian làm việc trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không kể ngày lễ, ngày nghỉ).

Nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn thanh tra thực hiện theo Luật Thanh tra và các quy định khác của pháp luật. Qua thanh tra sẽ chỉ ra bất cập, sai phạm (nếu có) để chấn chỉnh, khắc phục nhằm tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh nêu rõ, qua thanh tra lần này sẽ giúp các cấp hành chính địa phương nhận thấy được những tồn tại, những vi phạm để khắc phục, sẽ tốt hơn trong công tác điều hành, quản lý về sau.

Phó Tổng Thanh tra quán triệt đoàn thanh tra không làm ảnh hưởng đến công việc của địa phương, làm việc khách quan, đúng quy định pháp luật, trao đổi thắng thắn, cởi mở với địa phương.

Ông Trần Văn Minh đề nghị tỉnh Quảng Nam báo cáo thẳng thắn, trung thực; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo sở, ngành, địa phương phối hợp với đoàn để làm việc hiệu quả.

Ý kiến của bạn