Công bố thành lập thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

10:04 25/12/2023
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa công bố Nghị quyết số 938/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị xã Việt Yên, các phường thuộc thị xã và Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 80 của Luật Ban hành VBQPPL và Điều 96 của Quy chế làm việc của UBTVQH, ngày 22/12, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường công bố Nghị quyết 938/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Nghị quyết 938/NQ-UBTVQH15 quyết nghị thành lập thị xã Việt Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 171,01 km2 và quy mô dân số là 229.162 người của huyện Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang.

Thị xã Việt Yên giáp thành phố Bắc Giang, các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Dũng và tỉnh Bắc Ninh.

Thành lập 09 phường thuộc thị xã Việt Yên: Thành lập phường Bích Động trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 12,80 km2 và quy mô dân số là 19.470 người của thị trấn Bích Động. Phường Bích Động giáp các phường Hồng Thái, Nếnh, Quảng Minh, Tự Lạn, các xã Minh Đức, Nghĩa Trung, Trung Sơn;

Thành lập phường Nếnh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 12,51 km2 và quy mô dân số là 27.246 người của thị trấn Nếnh. Phường Nếnh giáp các phường Bích Động, Hồng Thái, Ninh Sơn, Quang Châu, Quảng Minh, Tăng Tiến, Vân Trung và huyện Yên Dũng;

Thành lập phường Tăng Tiến trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 4,79 km2 và quy mô dân số là 11.100 người của xã Tăng Tiến. Phường Tăng Tiến giáp phường Hồng Thái, phường Nếnh; huyện Yên Dũng và thành phố Bắc Giang;

Thành lập phường Hồng Thái trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 5,90 km2 và quy mô dân số là 15.601 người của xã Hồng Thái. Phường Hồng Thái giáp các phường Bích Động, Nếnh, Tăng Tiến, xã Nghĩa Trung và thành phố Bắc Giang;

Thành lập phường Quảng Minh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 5,46 km2 và quy mô dân số là 12.573 người của xã Quảng Minh. Phường Quảng Minh giáp các phường Bích Động, Nếnh, Ninh Sơn và xã Trung Sơn;

Thành lập phường Ninh Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 7,99 km2 và quy mô dân số là 10.203 người của xã Ninh Sơn. Phường Ninh Sơn giáp các phường Nếnh, Quang Châu, Quảng Minh, các xã Tiên Sơn, Trung Sơn và tỉnh Bắc Ninh;

Thành lập phường Vân Trung trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 9,67 km2 và quy mô dân số là 9.792 người của xã Vân Trung. Phường Vân Trung giáp phường Nếnh, phường Quang Châu; huyện Yên Dũng và tỉnh Bắc Ninh;

Thành lập phường Quang Châu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 9,01 km2 và quy mô dân số là 15.001 người của xã Quang Châu. Phường Quang Châu giáp các phường Nếnh, Ninh Sơn, Vân Trung và tỉnh Bắc Ninh;

Thành lập phường Tự Lạn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 9,17 km2 và quy mô dân số là 9.241 người của xã Tự Lạn. Phường Tự Lạn giáp phường Bích Động, các xã Hương Mai, Minh Đức, Thượng Lan, Trung Sơn, Việt Tiến.

Nghị quyết 938/NQ-UBTVQH15 nêu rõ, sau khi thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, thị xã Việt Yên có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 09 phường: Bích Động, Hồng Thái, Nếnh, Ninh Sơn, Quang Châu, Quảng Minh, Tăng Tiến, Tự Lạn, Vân Trung và 08 xã: Hương Mai, Nghĩa Trung, Minh Đức, Thượng Lan, Tiên Sơn, Trung Sơn, Vân Hà, Việt Tiến;

Tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 08 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố; 209 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 175 xã, 19 phường và 15 thị trấn.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 938/NQ-UBTVQH15 cũng quyết nghị việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Việt Yên và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng Thẩm phán, Kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang theo quy định của pháp luật…

Tại phiên họp thứ 28 diễn ra sáng 13/12, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định việc thành lập thị xã Việt Yên và các phường thuộc thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Thay mặt cơ quan Thẩm tra Đề án, Chủ nhiệm UBPLQH Hoàng Thanh Tùng cho biết, một số ý kiến cho rằng, do xã Vân Hà nằm trong vùng thoát lũ nên việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn để phát triển thành phường là khó khả thi.

Mặt khác, tuy phần lớn xã Vân Hà bị bao bọc bởi sông Cầu nhưng xã Vân Hà vẫn tiếp giáp và có đường giao thông kết nối với xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên. 

Do đó, UBPLQH đề nghị Chính phủ và chính quyền tỉnh Bắc Giang tiếp tục nghiên cứu phương án sắp xếp đối với xã Vân Hà, qua đó giúp giãn dân khỏi vùng thoát lũ; đồng thời, có phương án di dời, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân khi có lũ lụt trên địa bàn…

Nghị quyết 938/NQ-UBTVQH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2024.

Bình luận