Chỉ đạo điều hành

Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng tập huấn nghiệp vụ công đoàn

Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng tập huấn nghiệp vụ công đoàn

Kỳ Thư- Thu Thủy Kỳ Thư- Thu Thủy - 11:09, 14/05/2022

Sáng 14/5, tại Thanh Hóa, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra và công tác tài chính công đoàn năm 2022.

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành (UVBCH), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, TLĐLĐVN Nguyễn Thanh Tùng; Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng VN Phạm Xuân Hải; Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng Diệp Thị Thu Huyền và các đồng chí UVBCH; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan Bộ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Ủy ban Kiểm tra Công đoàn và cán bộ kế toán công đoàn cơ sở.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Xuân Hải - Phó chủ tịch CĐXDVN đánh giá cao sự chủ động của Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng trong việc bồi dưỡng công tác nghiệp vụ công đoàn, cập nhật những chính sách mới cho cán bộ công đoàn cơ sở sau 2 năm bị đình trệ do dịch bệnh Covid-19, và là một trong những hoạt động thiết thực trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 65 năm thành lập CĐXDCVN.

Ông Phạm Xuân Hải - Phó chủ tịch CĐXDVN phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng Diệp Thị Thu Huyền nhấn mạnh: Việc cập nhật thường xuyên các văn bản mới của Đảng và Nhà nước, của Tổng LĐLĐVN, các chính sách liên quan đến CBCCVCLĐ, nhằm giúp cho cán bộ công đoàn các cấp Cơ quan Bộ Xây dựng đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, hoạt động công đoàn trong giai đoạn hiện nay. Là nội dung cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 10b/NQ-BCH ngày 12/12/2020 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong giai đoạn mới” và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Tại Hội nghị, ThS Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BCH, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TLĐLĐVN đã trình bày chuyên đề: Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát công đoàn và công tác kiểm tra thu, phân phối quản lý, sử dụng tài chính, tài sản hoạt động kinh tế công đoàn.

 ThS Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BCH, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TLĐLĐVN đã trình bày chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát công đoàn.

Trong công tác kiểm tra, giám sát được nhấn mạnh ở 3 nhiệm vụ: Kiểm tra quản lý tài chính, tài sản công đoàn để đảm bảo nguồn lực cho hoạt động kinh tế công đoàn các cấp thu đúng, thu đủ, quản lý và sử dụng chặt chẽ, hiệu quả. Các sai phạm trong quản lý tài chính sẽ ảnh hưởng tới hoạt động uy tín của tổ chức công đoàn; Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn để đảm bảo các nghị quyết, chỉ thị, quy định, của Công đoàn được thực hiện nghiêm túc; Kiểm tra dấu hiệu vi phạm điều lệ, chỉ thị, nghị quyết các quy định của Công đoàn để kịp thời phát hiện các dấu hiệu vi phạm.

Về nhiệm vụ giám sát với quan điểm “phòng hơn chống”, qua giám sát kịp thời điều chỉnh, uốn nắn việc thực hiện điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các quy định, quy chế của tổ chức công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức, cán bộ công đoàn cùng cấp và dưới cấp. Qua giám sát, phát hiện các dấu hiệu vi phạm tiến hành kiểm tra, nếu có vi phạm kịp thời xử lý.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết, TLĐLĐVN đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát: Nghị quyết 6b/NQ- BCH ngày 3/8/2015 về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBKT công đoàn; Kết luận số 01/KL-BCH ngày 15/3/2021 của BCH TLĐLĐVN về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn; Quyết định 833/QĐ-TLĐ ban hành quy chế giám sát trong tổ chức công đoàn; Quyết định 1924/QĐ-TLĐ về Quy chế hoạt động đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra công đoàn.

Nội dung liên quan tới công tác tài chính công đoàn quy định tại Luật Công đoàn 2012 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2020; Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của TLĐLĐVN về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng phạt thu, nộp tài chính công đoàn; Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính công đoàn; Nghị quyết 07b/NQ-TLĐ ngày 21/6/2016 về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới và hướng dẫn 1305/HD-TLĐ về việc thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất, kinh doanh...

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được học tập về công tác tài chính công đoàn cơ sở với các nội dung về quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở; Hướng dẫn những nội dung cơ bản nhất trong thiết lập bộ chứng từ quyết toán đúng quy định...

Chuyên đề về nghiệp vụ công tác kiểm tra, công tác tài chính công đoàn, là những nội dung có ý nghĩa thực tiễn đối với từng cán bộ công đoàn, góp phần nâng cao nghiệp vụ của cán bộ trong công tác công đoàn, nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra và thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tiến tới xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Ý kiến của bạn