Thông báo

Công khai quyết toán năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách được giao năm 2021

Công khai quyết toán năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách được giao năm 2021

. . - 11:08, 19/02/2022

Tạp chí Xây dựng công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách được giao năm 2021.

Ý kiến của bạn