Thông báo

Công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Dự toán thu chi năm 2022

Công khai Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Dự toán thu chi năm 2022

. . - 06:28, 12/01/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTạp chí Xây dựng công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Dự toán thu, chi ngân sách được giao năm 2022.

 

 

Ý kiến của bạn