Công nghệ mới

Giải pháp kiến trúc cải tạo nhà gỗ

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựng Dầm liên hợp gỗ - thép đã được áp dụng thành công trong việc cải tạo các tòa nhà gỗ lịch sử tại châu Á. Liên hợp gỗ - thép cho phép tận dụng các đặc tính kết hợp của cả hai vật liệu, như tính nhẹ của gỗ và tính dẻo dai của thép.