Công nhận kết quả rà soát tiêu chí đô thị loại I đối với TP Hải Phòng mở rộng

14:15 10/07/2024
Chính phủ công nhận kết quả rà soát tiêu chí phân loại đô thị loại I đối với TP Hải Phòng mở rộng nội thành, gồm các quận hiện hữu và toàn bộ phạm vi hành chính huyện An Dương.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Văn bản số 488/ TTg-CN ngày 10/7/2024 công nhận kết quả rà soát tiêu chí phân loại đô thị loại I đối với TP Hải Phòng mở rộng nội thành, gồm các quận hiện hữu (Hồng Bàng, Ngô Quyền, Kiến An, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh, Lê Chân) và toàn bộ phạm vi hành chính huyện An Dương.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và UBND TP Hải Phòng chịu trách nhiệm toàn bộ về các nội dung, số liệu, thông tin, trình tự, thủ tục của hồ sơ báo cáo kết quả rà soát phân loại đô thị TP Hải Phòng, mở rộng nội thành sang địa bàn huyện An Dương theo tiêu chí đô thị loại I, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và các quy định có liên quan.

Toàn cảnh Hội nghị rà soát phân loại đô thị TP Hải Phòng theo tiêu chí đô thị loại I, tháng 5/2024.

Trước đó, ngày 24/5/2024, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị đánh giá đối với 3 nội dung: Báo cáo rà soát phân loại đô thị TP Hải Phòng theo tiêu chí đô thị loại I, mở rộng nội thành sang địa bàn huyện An Dương; Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị của khu vực dự kiến thành lập quận, thành lập phường tại huyện An Dương; và Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị khu vực quận Hồng Bàng và khu vực mở rộng.

Ở phần tự đánh giá, TP Hải Phòng (với khu vực nội thành dự kiến mở rộng) đối chiếu với tiêu chí đô thị loại I đạt số điểm là 85,45/100 điểm. Trong đó có 06 tiêu chuẩn chưa đạt gồm: Thu nhập bình quân đầu người so với cả nước; Tỷ lệ tăng dân số; Mật độ đường giao thông đô thị tính đến đường có bề rộng mặt đường ≥14m; Đất cây xanh sử dụng công cộng khu vực nội thành, nội thị bình quân đầu người; Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị; Khu chức năng đô thị, khu đô thị mới được quy hoạch, thiết kế theo mô hình xanh, ứng dụng công nghệ cao, thông minh.

Khu vực dự kiến thành lập quận An Dương đạt 22/25 tiêu chuẩn, trong đó có 03 tiêu chuẩn chưa đạt gồm: Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình; Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; Công trình xanh. Khu vực 13 xã, thị trấn dự kiến thành lập 10 phường trên địa bàn huyện An Dương đều đạt từ 10/13 tiêu chuẩn trở lên.

Kết quả thẩm định của Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), Đề án rà soát phân loại đô thị TP Hải Phòng theo tiêu chí đô thị loại I, mở rộng nội thành sang địa bàn huyện An Dương, đạt 84,45/100 điểm. Còn 06/63 tiêu chuẩn chưa đạt điểm, như địa phương đã chỉ ra.

Đô thị cửa ngõ phía Tây TP Hải Phòng.  Ảnh: Hồng Phong 

Hải Phòng là thành phố cảng, cửa chính ra biển quan trọng của cả nước, đồng thời là đầu mối giao thông quan trọng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trên hai hành lang - một vành đai hợp tác kinh tế Việt Nam - Trung Quốc; là trung tâm kinh tế - khoa học - kỹ thuật tổng hợp của Vùng duyên hải Bắc Bộ và là một trong những trung tâm phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Trong khi đó, huyện An Dương được định hướng nằm trong khu vực phát triển đô thị công nghiệp công nghệ cao, hình thành một khu dân dụng lớn và khu đào tạo, nghỉ dưỡng ở cửa ngõ thành phố về phía Tây, Tây Bắc.  

Theo Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 09/NQ/ĐH của Đảng bộ thành phố và các văn bản pháp lý khác nêu rõ mục tiêu: Đến năm 2025, thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; đạt các tiêu chí đô thị loại I và huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025.

Bình luận