Công suất các nhà máy điện than trên toàn cầu giảm 13%

13:17 27/04/2022
Công suất nhà máy điện than đang phát triển trên toàn cầu đã giảm 13% trong năm 2021, theo khảo sát hằng năm lần thứ tám về các dự án nhà máy điện than của Cơ quan Giám sát năng lượng toàn cầu (Global Energy Monitor).

Báo cáo cho thấy sau khi tăng lần đầu tiên vào năm 2020 kể từ 2015, tổng công suất điện than đang được phát triển đã giảm 13% vào năm 2021, từ 525 gigawatt (GW) xuống còn 457 GW, một mức thấp kỷ lục.

Chỉ có 34 quốc gia có nhà máy than mới đang được xem xét, giảm từ 41 quốc gia vào thời điểm tháng 01/2021, đặc biệt Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản đã cam kết ngừng cấp vốn cho các nhà máy điện than mới ở các nước khác, mặc dù Trung Quốc vẫn tiếp tục dẫn đầu về xây dựng các nhà máy điện than mới trong nước, đưa vào vận hành nhiều công suất điện than hơn tất cả phần còn lại của thế giới.

Theo Báo cáo của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), không còn ngân sách carbon để xây thêm các nhà máy điện than mới và việc sử dụng than cần giảm 75% vào năm 2030 (từ mức năm 2019) để hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới ngưỡng 1,5 độ C, phù hợp với mục tiêu của Thỏa thuận Paris.

Bình luận