công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị

  • Công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2022

    Công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2022

    Hầu hết suất vốn đầu tư của các công trình xây dựng năm 2022 đều tăng so với năm 2021, do chi phí xây dựng và thiết bị tăng; trong đó công trình dân dụng nhà ở nhỏ hơn 5 tầng và không có tầng hầm tăng 1,156%, công trình nhà ở lớn hơn 45 tầng và nhỏ hơn 50 tầng, có 3 tầng hầm, tăng 0,277%...