Công trình xanh

11 công trình nhận Chứng chỉ LOTUS từ VGBC trong năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng Công trình xanh Việt Nam (VGBC) đã trao Chứng chỉ LOTUS cho 11 công trình xanh. Đây là những thành quả thiết thực, góp phần giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và hướng tới mục tiêu hướng đến trở thành quốc gia có phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo cam kết của Chính phủ.