công ty hoa tiêu

  • Đề nghị cho phép thành lập Tổng công ty Hoa tiêu

    Đề nghị cho phép thành lập Tổng công ty Hoa tiêu

    Bộ GTVT đang chỉ đạo tổ chức rà soát, lên phương án sắp xếp lại các DN trực thuộc Bộ. Riêng đối với 9 công ty hoa tiêu đang được Dự thảo Đề án đề nghị hợp nhất thành Tổng công ty Hoa tiêu với mức vốn điều lệ hơn 237 tỷ đồng.