Công trình xanh

Cục Hàng hải được quyền dừng hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển

Cục Hàng hải được quyền dừng hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển

Tuấn Đông Tuấn Đông - 13:37, 12/10/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngCục Hàng hải Việt Nam được quyết định dừng ngay hoạt động của cơ sở phá dỡ tàu biển trong trường hợp cơ sở để xảy ra tai nạn, sự cố gây hậu quả nghiêm trọng đối với con người, môi trường trên cơ sở đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 74/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải.

Nghị định số 74/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung Điều 11 quyết định dừng ngay hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển.

Cụ thể, Cục Hàng hải Việt Nam quyết định dừng ngay hoạt động của cơ sở trong trường hợp cơ sở phá dỡ tàu biển để xảy ra tai nạn, sự cố gây hậu quả nghiêm trọng đối với con người, môi trường trên cơ sở đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (theo quy định cũ, thẩm quyền dừng ngay hoạt động của cơ sở phá dỡ tàu biển thuộc Bộ GTVT).

Căn cứ đề xuất, kiến nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, quyết định dừng hoạt động của cơ sở phá dỡ tàu biển.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung Điều 12 quyết định dừng hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển.

Cụ thể, Cục Hàng hải Việt Nam quyết định dừng hoạt động (theo quy định cũ, thẩm quyền dừng hoạt động của cơ sở phá dỡ tàu biển thuộc Bộ GTVT) của cơ sở phá dỡ tàu biển trong các trường hợp sau trên cơ sở đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Cơ sở phá dỡ tàu biển không đáp ứng điều kiện hoạt động; Vì lý do bảo đảm quốc phòng, an ninh; Khi có dịch bệnh, thiên tai, thảm họa và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Căn cứ đề xuất, kiến nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, quyết định dừng hoạt động của cơ sở phá dỡ tàu biển; trường hợp không dừng hoạt động cơ sở phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng, Cục Hàng hải Việt Nam phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trước đó, Nghị định số 82/2019 về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng, quy định, tàu biển đã qua sử dụng có thân tàu không bằng vật liệu phi kim loại được phép nhập khẩu để phá dỡ gồm: Tàu chở hàng khô (hàng tổng hợp, hàng rời, hàng thiết bị, gỗ dăm, gỗ cây, ngũ cốc, hàng đóng bao, hàng sắt thép); tàu container; tàu chở quặng; tàu chở hàng lỏng (dầu thô, dầu sản phẩm, dầu thực vật); tàu chở gas, khí hóa lỏng; tàu Ro - Ro, tàu khác, sà lan biển, phà biển.

Tàu biển đã qua sử dụng được nhập khẩu để phá dỡ phải đáp ứng các điều kiện: Thuộc 1 trong 6 loại tàu trên; chủ tàu có văn bản xác nhận và chịu trách nhiệm về việc cam kết tàu biển không trong tình trạng thế chấp hoặc khiếu nại hàng hải; không được hoán cải, nâng cấp, chuyển đổi mục đích sử dụng và không được chuyển nhượng, mua, bán lại.

Ý kiến của bạn