Thị trường

Đà Nẵng còn nhiều dự án chậm đưa đất vào sử dụng

Đà Nẵng còn nhiều dự án chậm đưa đất vào sử dụng

Xuân Lam Xuân Lam - 16:34, 28/12/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngÔng Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng cho biết, qua hoạt động giám sát và tiếp nhận kiến nghị của cử tri, Ban Đô thị nhận thấy công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đô thị năm 2022 còn một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, công tác triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch các khu chức năng chưa kịp thời so với yêu cầu phát triển của thành phố, vấn đề này đã làm ảnh hưởng cho việc lập dự án và kêu gọi đầu tư.

Tình trạng quy hoạch chậm triển khai, dự án treo trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý chậm đưa đất vào sử dụng còn chậm, kéo dài làm hạn chế quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân trong vùng dự án, gây bức xúc cho cử tri, nhân dân.

Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng đã kiểm tra 210 dự án, khu đất. Trong đó, xác định 88 dự án, khu đất thuộc trường hợp phải gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND thành phố ban hành các quyết định gia hạn theo quy định; 61 dự án đã đưa đất vào sử dụng; 61 dự án đang tiếp tục kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ xử lý.

Nhiều dự án chậm triển khai (đã quá 3 năm), nhưng công tác tham mưu rà soát, điều chỉnh, hủy bỏ chưa kịp thời, để dự án kéo dài, gây khó khăn và hạn chế quyền, lợi ích của người dân.

Nhiều công trình trọng điểm động lực về giao thông chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ; năng lực tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công chưa đáp ứng, biện pháp thi công còn nhiều bất cập, công tác chuẩn bị các dự án tái định cư chậm, dẫn đến tiến độ giải ngân ở mức độ thấp.

Công tác quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản thời gian qua còn chưa chặt chẽ, tình trạng khiếu kiện tập trung đông người liên quan các dự án bất động sản còn phức tạp. Sản phẩm bất động sản chủ yếu là đất nền chia lô liền kề, hạ tầng xã hội chưa đáp ứng.

 

Ý kiến của bạn