Thị trường

Đà Nẵng: Đầu tư khoảng 20.000 căn NƠXH giai đoạn 2021-2030

Đà Nẵng: Đầu tư khoảng 20.000 căn NƠXH giai đoạn 2021-2030

Xuân Lam Xuân Lam - 12:41, 22/02/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTP Đà Nẵng đang triển khai Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu đầu tư khoảng 20.000 căn NƠXH, đảm bảo chỉ tiêu giao cho TP Đà Nẵng theo Đề án 1 triệu căn hộ NƠXH.

Trong khuôn khổ Hội nghị triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” năm 2024 của Bộ Xây dựng tổ chức vào sáng 22/02, tại điểm cầu TP Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cho biết, từ năm 2005 đến nay, TP Đà Nẵng đã triển khai 05 đề án phát triển NƠXH; hiện nay đang triển khai Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu đầu tư khoảng 20.000 căn NƠXH, đảm bảo chỉ tiêu giao cho TP Đà Nẵng theo Đề án 1 triệu căn hộ NƠXH là 12.800 căn hộ giai đoạn 2021-2030 (6.400 căn giai đoạn 2021-2025 và 6.400 căn giai đoạn 2026-2030).

Theo đó, tính đến hết năm 2023, TP Đà Nẵng đã hoàn thành 15.549 căn hộ chung cư và 1.146 phòng ký túc xá sinh viên; trong đó, vốn ngân sách đầu tư hoàn thành 10.579 căn và 02 dự án ký túc xá sinh viên tập trung với 1.146 phòng, vốn ngoài ngân sách đã hoàn thành 4.970 căn hộ.

Riêng giai đoạn 2021-2023, TP Đà Nẵng đã hoàn thành 08 khối nhà tại 03 dự án (1.774 căn), đang triển khai xây dựng 05 dự án (2.750 căn), đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 02 dự án (813 căn) từ nguồn vốn ngân sách, đang thực hiện thủ tục kêu gọi đầu tư 03 dự án (3.519 căn) từ nguồn vốn ngoài ngân sách, giới thiệu để Tổng Liên đoàn Lao động triển khai 01 dự án thiết chế công đoàn và nhà ở (732 căn), bổ sung kế hoạch tiếp tục kêu gọi đầu tư 02-03 dự án mới trong giai đoạn 2024-2025.

Đà Nẵng đang triển khai Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu đầu tư khoảng 20.000 căn NƠXH giai đoạn 2021-2030.

Đồng thời, TP Đà Nẵng đã công bố danh mục dự án NƠXH, nhà ở công nhân đủ điều kiện tham gia Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng đối với 03 dự án.

Trong năm 2024, TP Đà Nẵng tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tập trung rà soát tình hình triển khai 05 dự án NƠXH đã lựa chọn chủ đầu tư, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án. Dự kiến sẽ hoàn thành 1.880 căn trong năm 2024.

Bên cạnh đó, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư 02 dự án từ nguồn vốn ngân sách để khởi công trong năm 2024; hoàn thành công tác lựa chọn chủ đầu tư 03 dự án từ nguồn vốn ngoài ngân sách và triển khai công tác chuẩn bị đầu tư để kêu gọi đầu tư 2-3 dự án mới.

Tiếp tục rà soát, bổ sung quỹ đất xây dựng NƠXH trong quá trình rà soát, điều chỉnh, lập quy hoạch phân khu; ưu tiên khu vực gần các khu, cụm công nghiệp mới; rà soát quỹ đất 20% để xây dựng NƠXH trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị.

 

Ý kiến của bạn