Thị trường

Đà Nẵng điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025

Đà Nẵng điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025

Thu Ngân Thu Ngân - 07:00, 15/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTrong giai đoạn 2021-2025, TP Đà Nẵng dự kiến sẽ đầu tư xây dựng tối thiểu 102 dự án nhà ở thương mại và 25 dự án NƠXH.

UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025. Theo đó, thành phố phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đến năm 2025 đạt khoảng 30 m² sàn/người.

Trong đó, khu vực đô thị đạt khoảng 30,4 m² sàn/người; khu vực nông thôn đạt khoảng 27,2 m² sàn/người. Đồng thời, diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 phấn đấu đạt 15-20 m² sàn/người.

TP Đà Nẵng cũng đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ nhà ở kiên cố phấn đấu đạt trên 70%. Trong đó, khu vực đô thị đạt 80-90%, khu vực nông thôn đạt khoảng 50-60%. Đặc biệt, không để phát sinh nhà ở đơn sơ, đặc biệt là khu vực đô thị.

Tỷ lệ diện tích sàn nhà ở riêng lẻ dự kiến hoàn thành trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đạt khoảng 55,5%, diện tích nhà chung cư dự kiến hoàn thành trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đạt khoảng 44,5%. 

Ảnh minh họa: Internet.

Vị trí, khu vực nhà ở phải phù hợp với Danh mục dự án đầu tư theo Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, phù hợp với các chỉ tiêu, định hướng phát triển nhà ở theo Chương trình phát triển nhà ở TP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt.

Đối với nhà ở thương mại, giai đoạn 2021-2025, thành phố dự kiến đầu tư xây dựng tối thiểu 102 dự án tương ứng khoảng 9,9 triệu m² sàn, quy mô 68.699 căn hộ; dự kiến hoàn thành 46.187 căn hộ tương ứng khoảng 7,1 triệu m² sàn.

Đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân, dự kiến đầu tư xây dựng khoảng 23.216 căn; dự kiến hoàn thành khoảng 21.105 căn.

Về NƠXH giai đoạn 2021-2025, thành phố dự kiến đầu tư xây dựng tối thiểu 25 dự án tương ứng khoảng 11.569 căn hộ; dự kiến hoàn thành khoảng 7.097 căn hộ.

Theo UBND TP Đà Nẵng, Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025 nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở thành phố theo Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 và Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân KCN giai đoạn 2021-2030” được phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung các dự án để cung cấp quỹ nhà ở giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030.

Theo tìm hiểu, trong giai đoạn 2021-2023, TP Đà Nẵng hoàn thành đầu tư 8 khối NƠXH tại 3 dự án, trong đó có Dự án NƠXH - Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside với tổng cộng 1.774 căn hộ.

Trong năm 2024, TP Đà Nẵng sẽ tập trung đôn đốc tiến độ triển khai 5 dự án NƠXH, phấn đấu hoàn thành 2.750 căn hộ. Ngoài ra, thành phố dự kiến sẽ hoàn thành công tác lựa chọn chủ đầu tư 3 dự án NƠXH từ nguồn vốn ngoài ngân sách và triển khai công tác chuẩn bị đầu tư để kêu gọi đầu tư 2-3 dự án mới trong giai đoạn 2024-2025.

Ý kiến của bạn