Thị trường

Đà Nẵng kiến nghị thu hồi 2 khu \\\

Đà Nẵng kiến nghị thu hồi 2 khu "đất vàng"

Xuân Lam Xuân Lam - 13:30, 04/10/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngSở Tài nguyên và môi trường TP Đà Nẵng cho biết, Bộ TN&MT vừa công bố các đơn vị sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố.

Theo Sở TN&MT TP Đà Nẵng, thực hiện Luật Đất đai 2013, sở đã chủ động thực hiện, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đối với các tổ chức sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố.

Qua kết quả kiểm tra, đã xác định chủ của 82 dự án, khu đất có hành vi vi phạm pháp luật thuộc trường hợp phải gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định, Sở TN&MT đã tham mưu UBND thành phố ban hành các quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo đúng quy định.

Tính đến nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng còn 17 dự án, khu đất còn trong thời gian gia hạn, 5 khu đất của Công ty CP Khang Hưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước đối với thời gian gia hạn 24 tháng; 5 khu đất của Công ty CP Dây cáp điện Tân Cường Thành vừa hết thời gian gia hạn (Sở TN&MT đã có văn bản đề nghị công ty báo cáo việc đưa đất vào sử dụng sau khi được gia hạn).

Ngoài ra, qua kiểm tra, Sở TN&MT TP Đà Nẵng xác định 2 trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật thuộc trường hợp phải thu hồi đất theo quy định điểm g, khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013.

Cụ thể, Sở TN&MT TP Đà Nẵng kiến nghị thu hồi diện tích 5.473,3m2 đất tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu của Công ty TNHH MTV Vận tải du lịch dịch vụ và thương mại Triết Thuần; kiến nghị thu hồi 485m2 đất tại góc đường Phan Huy Ích, An Trung 5, An Trung 7 phường An Hải Tây, quận Sơn Trà của Công ty TNHH Tâm Thiện.

Ý kiến của bạn