Kinh tế xây dựng

Đà Nẵng “tăng tốc” giải ngân vốn đầu tư công

Đà Nẵng “tăng tốc” giải ngân vốn đầu tư công

Xuân Lam Xuân Lam - 14:53, 12/10/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTP Đà Nẵng yêu cầu quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án để tăng tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn còn lại trong các tháng cuối năm 2022.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương và các chủ đầu tư dự án khẩn trương triển khai một số nội dung nhằm đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Theo đó, TP Đà Nẵng yêu cầu định kỳ hằng tháng báo cáo tiến độ, kết quả giải ngân năm 2022 về UBND thành phố; tổ chức thực hiện có hiệu quả, chất lượng Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15-9-2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 (Nghị quyết số 124/NQ-CP). Đồng thời tiếp tục tham mưu, báo cáo UBND thành phố về các bất cập, vướng mắc ảnh hưởng đến việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nếu có.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng được giao nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn các đơn vị về bất cập trong việc phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, làm cơ sở để bố trí phù hợp vốn chuẩn bị đầu tư dự án sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 124/NQ-CP.

Thành phố Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án.

Để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, TP Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương và chủ đầu dự án nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án để tăng tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn còn lại trong các tháng cuối năm 2022, bao gồm cả kế hoạch vốn được kéo dài từ năm 2021 sang 2022 và kế hoạch vốn năm 2022 được giao.

Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, rà soát lại toàn bộ tiến độ thực hiện của các dự án triển khai trong năm 2022 để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án đầu tư, lựa chọn các tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, tiềm lực thực sự, khắc phục tình trạng điều chỉnh dự án khi đang triển khai, gây mất thời gian và làm chậm tiến độ giải ngân vốn.

Nguyên nhân việc giải ngân vốn đầu tư công chưa như kỳ vọng, ngoài việc điều chỉnh, gia hạn nhiều lần nguồn vốn; quy trình, thủ tục đầu tư phức tạp, kéo dài thì công tác giải phóng mặt bằng đang là trở ngại lớn nhất ảnh hưởng đến việc triển khai thi công các công trình ở Đà Nẵng.

Đến nay, vốn đầu tư công của TP Đà Nẵng giải ngân được khoảng 3.230,3 tỷ đồng, tương đương 50,1% kế hoạch vốn được giao, giảm 24,3% so với cùng kỳ năm trước. 

 

Ý kiến của bạn