Đà Nẵng xây dựng phương án chọn nhà đầu tư xây dựng 2 dự án NƠXH

14:40 05/05/2024
TP Đà Nẵng vừa phê duyệt hình thức lựa chọn nhà đầu tư cho Dự án NƠXH tại Khu đất chung cư số 3 và Khu đất chung cư số 5 thuộc khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Chủ tịch TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký các quyết định phê duyệt hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với Dự án NƠXH tại Khu đất chung cư số 3 và Khu đất chung cư số 5 thuộc khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang.

Cụ thể, TP Đà Nẵng phê duyệt hình thức lựa chọn nhà đầu tư cho Dự án NƠXH tại Khu đất chung cư số 3 và Khu đất chung cư số 5 thuộc khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Theo đó, Sở KH&ĐT TP Đà Nẵng được giao trách nhiệm đăng tải danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị căn cứ theo chức năng của bên mời thầu để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Theo tìm hiểu, Dự án NƠXH tại khu đất chung cư số 3 thuộc khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ có diện tích đất xây dựng khoảng 9.753 m², quy mô khoảng 719 căn hộ với tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.016 tỷ đồng.

Dự án NƠXH tại khu đất số 5, khu B - Khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ, có tổng mức đầu tư dự kiến 1.737 tỷ đồng, quy mô khoảng 1.236 căn hộ.

Theo kế hoạch phát triển NƠXH, giai đoạn 2021-2025,TP Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiểu 25 dự án tương ứng khoảng 11.569 căn hộ; dự kiến hoàn thành khoảng 7.097 căn hộ.

Trong giai đoạn 2021-2023, TP Đà Nẵng hoàn thành đầu tư 8 khối NƠXH tại 3 dự án, trong đó có Dự án NƠXH - Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside với tổng cộng 1.774 căn hộ.

Trong năm 2024, TP Đà Nẵng sẽ tập trung đôn đốc tiến độ triển khai 5 dự án NƠXH, phấn đấu hoàn thành 2.750 căn hộ.

Ngoài ra, thành phố dự kiến sẽ hoàn thành công tác lựa chọn chủ đầu tư 3 dự án NƠXH từ nguồn vốn ngoài ngân sách và triển khai công tác chuẩn bị đầu tư để kêu gọi đầu tư 2-3 dự án mới trong giai đoạn 2024-2025.

 

Bình luận