dài nhất

  • Khánh thành cầu treo dài nhất thế giới

    Khánh thành cầu treo dài nhất thế giới

    Cầu Çanakkale 1915 đã hoàn thành ở Thổ Nhĩ Kỳ với chiều dài 2.023 m, trở thành cây cầu treo dài nhất thế giới. Cấu trúc đồ sộ được tạo ra bởi nhóm tư vấn COWI cho nhà thầu DLSY để kết nối giữa bờ biển châu Âu và châu Á của Thổ Nhĩ Kỳ.