Thị trường

Đắk Lắk: Cần hơn 6.000 ha đất để phát triển nhà ở

Đắk Lắk: Cần hơn 6.000 ha đất để phát triển nhà ở

Khải An Khải An - 07:01, 29/07/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngTheo kế hoạch, tổng diện tích đất cần cho phát triển, xây dựng nhà ở của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 6.132 ha, trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 là khoảng 2.921 ha và giai đoạn 2026 - 2030 là khoảng 3.210 ha.

HĐND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2030. Cụ thể, tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2030 là hơn 180 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn 2021-2025 là khoảng 76 nghìn tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn do các doanh nghiệp đầu tư hơn 13,6 nghìn tỷ đồng, nguồn vốn người dân khoảng 61,7 nghìn tỷ đồng và nguồn vốn nhà nước khoảng 677 tỷ đồng.

Còn giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Đắk Lắk cần nguồn vốn hơn 104 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn của doanh nghiệp khoảng 21,2 nghìn tỷ đồng, nguồn vốn người dân khoảng 82,8 nghìn tỷ đồng, nguồn vốn nhà nước khoảng 255 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: Internet.

Tổng diện tích đất cần cho phát triển, xây dựng nhà ở của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 6.132 ha, trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 là khoảng 2.921 ha và giai đoạn 2026 - 2030 là khoảng 3.210 ha. Bên cạnh đó, Đắk Lắk cũng đặt chỉ tiêu đến năm 2030, tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh đạt trên 95%.

Theo Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ như, hoàn thiện thể chế, chính sách và cải cách hành chính; đất đai; quy hoạch - kiến trúc; nguồn vốn; thuế; phát triển nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội; khoa học - công nghệ; phát triển thị trường bất động sản.

Mục tiêu nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở của nhân dân, nâng cao chất lượng, điều kiện sống của các tầng lớp dân cư.

Đồng thời, tạo động lực phát triển đô thị và nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa. Mặt khác, huy động nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, vốn của các thành phần kinh tế và của xã hội tham gia phát triển nhà ở.

Ý kiến của bạn