Thị trường

Đắk Nông sẽ thu hồi hơn 2.300ha đất để triển khai 193 dự án

Đắk Nông sẽ thu hồi hơn 2.300ha đất để triển khai 193 dự án

Ngọc Minh Ngọc Minh - 16:40, 29/12/2022

Theo Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông, việc thu hồi hơn 2.300ha đất để triển khai 193 dự án nhằm tránh tình trạng quy hoạch “treo” làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất, đời sống dân sinh

Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa thông qua Nghị quyết về các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

Cụ thể, trong năm 2023, tỉnh Đắk Nông dự kiến sẽ thu hồi hơn 2.300ha đất để triển khai 193 dự án trên toàn tỉnh.

Cụ thể, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông thông qua danh mục 37 dự án thu hồi đất được đăng ký mới năm 2023, với tổng diện tích đất cần thu hồi hơn 238ha. Đồng thời, thống nhất chuyển tiếp 156 dự án (tổng diện tích hơn 1.730ha) cần thu hồi đất trước và trong năm 2022 sang năm 2023.

Trong số 156 dự án được chuyển tiếp, có 124 dự án chưa quá thời hạn 3 năm; 32 dự án đã quá 3 năm nhưng đang triển khai thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng đưa 44 dự án ra khỏi danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2023.

Tổng diện tích của 44 dự án này hơn 1.300ha do các dự án này đã quá 3 năm nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc không có vốn để thực hiện.

Trong số đó, dự án có quy mô lớn nhất là khu đô thị lửa và nước Đắk R’tih (phường Nghĩa Phú và xã Đắk R’Moan, thành phố Gia Nghĩa) với diện tích hơn 750ha.

Theo Ban Kinh tế-Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị chức năng cần làm rõ trách nhiệm của các đơn vị đối với các dự án phải hủy bỏ, đưa ra khỏi danh mục cần thu hồi đất, nhất là các vấn đề thẩm định trong quá trình đề xuất chấp nhận chủ trương đầu tư; việc chưa rà soát kỹ lưỡng một số dự án, nhất là các nội dung về kế hoạch bố trí nguồn vốn, cũng như việc chưa phù hợp với các quy định pháp luật liên quan.

Đây là những việc làm cần thiết để tránh tình trạng quy hoạch “treo” làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất, đời sống dân sinh.

Nguồn: vietnamplus.vn

Ý kiến của bạn