Hạ tầng

Đảm bảo độ tin cậy trong thiết kế các hạng mục hành lang đường thủy khu vực phía Nam

Đảm bảo độ tin cậy trong thiết kế các hạng mục hành lang đường thủy khu vực phía Nam

Thanh Nga Thanh Nga - 07:00, 20/09/2022

Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam cần đảm bảo độ tin cậy trong nghiên cứu, tính toán thiết kế các hạng mục của Dự án.

Bộ Xây dựng góp ý Báo cáo nghiên cứu khả thi (NCKT) Dự án Phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam. Dự án do Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình thủy là đơn vị tư vấn.

Bộ Xây dựng đề nghị làm rõ căn cứ việc đơn vị tư vấn lập sử dụng kết quả của Báo cáo NCKT do đơn vị Egis thực hiện năm 2017 và Báo cáo NCKT do đơn vị VIPO thực hiện năm 2021 để cập nhật cho Báo cáo NCKT Dự án năm 2022.

Theo Bộ Xây dựng, việc lập Báo cáo NCKT Dự án tại thời điểm năm 2022 cần cập nhật và sử dụng các số liệu, tài liệu về hiện trạng, khảo sát... để đảm bảo độ tin cậy trong nghiên cứu, tính toán thiết kế các hạng mục của Dự án (hiện đang sử dụng các tài liệu, số liệu thực hiện khảo sát giai đoạn năm 2017, 2019).

Cần có giải pháp nạo vét, nắn thẳng và mở rộng tuyến luồng trên các tuyến sông/kênh giảm thiểu diện tích GPMB và ảnh hưởng đến các khu vực có đông dân cư và nhiều công trình hạ tầng hiện hữu dọc hai bên bờ; Thống nhất với địa phương để đảm bảo phù hợp với  quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác của địa phương.

Nghiên cứu phương án tận dụng chất nạo vét (bùn, cát...) của Dự án trong quá trình thi công với khối lượng lên đến 2,9 triệu m3.

Tại mục III.6 Thiết kế cơ sở của Dự án sử dụng căn cứ về chiều cao tĩnh không tối thiểu theo Quyết định số 4360/QĐ-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải để tính toán quy mô và giải pháp thiết kế các hạng mục công trình là chưa phù hợp.

Bộ Xây dựng đề nghị rà soát và cập nhật chiều cao tĩnh không tối thiểu tại Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tính đến các yếu tố BĐKH và nước biển dâng.

Giải pháp thiết kế hạng mục công trình kè bảo vệ bờ cần tính toán đảm bảo ổn định, chống xói cho chân, mái kè do tác động của dòng chảy và sóng do tàu khi lưu thông qua. Bổ sung rõ tính toán thiết kế, bố trí hệ thống thoát nước tại hạng mục công trình đường dân sinh, trong đó xác định rõ phạm vi thu gom nước làm cơ sở tính toán, bố trí hệ thống tuyến cống thu gom và vị trí cửa xả phù hợp.

Ngoài ra, giải pháp thiết kế cầu Chợ Lách 2 cần lưu ý rà soát và cập nhật chiều cao tĩnh không tối thiểu tại Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tính đến các yếu tố BĐKH và nước biển dâng.

Việc lập tổng mức đầu tư của Dự án thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng và tuân thủ các quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.

Ý kiến của bạn