Thị trường

Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Huyền Trang Huyền Trang - 10:25, 20/07/2022

Bộ Xây dựng yêu cầu thực hiện kiểm tra việc đảm bảo hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS).

Bộ Xây dựng có văn bản gửi các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS.

Ngày 29/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2022/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/08/2022 thay thế Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS.

Theo đó, để triển khai Nghị định số 44/2022/NĐ-CP, đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Xây dựng đề nghị: Khẩn trương, tập trung chỉ đạo tổ chức tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 44/2022/NĐ-CP cho các Sở, ban, ngành (Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế, UBND cấp huyện, các chủ đầu tư dự án BĐS, các sàn giao dịch BĐS).

Cụ thể, thực hiện kiểm tra việc đảm bảo hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường BĐS (máy chủ, máy trạm); chỉ đạo Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS xây dựng thực hiện các giải pháp về an ninh, an toàn thông tin.

Trực tiếp hoặc giao tổ chức có đủ điều kiện năng lực đảm nhận thực hiện quản lý, vận hành các máy chủ, thiết bị tin học, mạng máy tính, bảo đảm sự vận hành của hệ thống.

Khi hệ thống phần mềm được hoàn thiện, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm cấp và giao quyền truy cập cho cơ quan, tổ chức, cá nhân để kê khai, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS.

Cùng đó, các tỉnh, thành phố chỉ đạo Cơ quan quản lý hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS (Sở Xây dựng hoặc cơ quan chuyên môn quản lý nhà ở và thị trường BĐS địa phương cấp tỉnh) trong việc xử lý thông tin, dữ liệu trước khi được tích hợp và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS để đảm bảo tính hợp lý, thống nhất.

Mặt khác, giao trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản cho các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc lập kế hoạch thực hiện số hóa những dữ liệu chưa ở dạng số; có các biện pháp quản lý, nghiệp vụ và kỹ thuật để bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu số về nhà ở và thị trường BĐS.

UBND cấp tỉnh giao Sở Xây dựng hoặc cơ quan chuyên môn quản lý nhà ở và thị trường BĐS địa phương cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường BĐS tại địa phương.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập, tiếp nhận các thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường BĐS địa phương do cơ quan, tổ chức, cá nhân chia sẻ, cung cấp…

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị phối hợp với Bộ trong việc kết nối, chia sẻ thông tin từ các cơ sở dữ liệu có liên quan do Bộ, ngành quản lý, đồng thời đảm bảo cho việc duy trì, kết nối, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS.

 

Ý kiến của bạn