Hạ tầng

Đảm bảo không gian cây xanh cho người lao động trong KCN Phú Bình

Đảm bảo không gian cây xanh cho người lao động trong KCN Phú Bình

Thanh Nga Thanh Nga - 17:20, 18/06/2022

Đồ án quy hoạch chung khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cần phân bố, tổ chức không gian các khu cây xanh cho người lao động trong khu công nghiệp (KCN).

Bộ Xây dựng đã góp ý đồ án Quy hoạch chung KCN - đô thị - dịch vụ Phú Bình, đề nghị rà soát nội dung của quy hoạch KCN Phú Bình đảm bảo theo định hướng phát triển, tính chất, ngành nghề công nghiệp của KCN Phú Bình tại Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Theo đó, rà soát nội dung, thành phần hồ sơ đảm bảo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, đảm bảo thực hiện đầy đủ việc lấy ý kiến về đồ án quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Việc rà soát, đánh giá hiện trạng phải được thực hiện đầy đủ, đúng quy định; đánh giá khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực quy hoạch KCN với hệ thống hạ tầng chung của huyện Phú Bình và lân cận; làm rõ các định hướng trong quy hoạch cấp trên và tình hình triển khai thực hiện các quy hoạch, dự án có liên quan tại khu vực lập quy hoạch. Các số liệu hiện trạng thống kê cần tách riêng đơn vị hành chính xã, thị trấn để thống nhất quản lý.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu về phân bố, tổ chức không gian các khu cây xanh để đảm bảo việc tiếp cận sử dụng thuận lợi cho người lao động trong KCN; bổ sung, làm rõ nội dung quy định về khoảng cách an toàn về môi trường KCN, bố trí dải cây xanh cách ly quanh KCN đảm bảo chiều rộng tối thiểu theo quy định tại Quy chuẩn.

Rà soát quy hoạch tuyến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua khu vực lập quy hoạch theo quy hoạch chi tiết đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050); phương án đề xuất nút giao khác mức đường trục chính KCN trong quy hoạch chung với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô cần lấy ý kiến của Bộ GTVT. Quy hoạch các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường Vành đai 2 tỉnh Thái Nguyên thuộc phạm vi lập quy hoạch chung KCN phải phù hợp định hướng quy hoạch phát triển giao thông vận tải của Tỉnh.

UBND tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm rà soát, đảm bảo sự phù hợp quy hoạch chung xây dựng KCN Phú Bình quy mô 675 ha với các quy hoạch có liên quan trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (quy hoạch phát triển khu công nghiệp, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật...).

Có trách nhiệm quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp quy hoạch nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý KCN và KKT, đảm bảo kết nối đồng bộ quy hoạch KCN, quy hoạch khu nhà ở cho công nhân, người lao động, quy hoạch đô thị có liên quan..., tuân thủ quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Quy hoạch chung KCN - đô thị - dịch vụ Phú Bình được lập với phạm vi, quy mô khoảng 900 ha bao gồm Khu công nghiệp Phú Bình diện tích 675 ha, đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam tại Văn bản số 132/TTg-CN ngày 29/01/2021) và 225 ha xây dựng khu đô thị - dịch vụ thuộc xã Tân Hòa, xã Lương Phú và thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình.

 

Ý kiến của bạn