Đảm bảo sự phù hợp đường Hồ Chí Minh với quy hoạch giao thông, xây dựng

07:00 02/12/2022
Quy mô và hướng tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất và Gò Quao - Vĩnh Thuận được các địa phương cơ bản thống nhất. Tuy nhiên, UBND các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu cần kiểm tra, rà soát, cập nhật đảm bảo Dự án phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch ngành có liên quan.

Đầu tư 02 đoạn tuyến nối thông các huyện

Bộ Xây dựng góp ý thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất và Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Dự án nằm trong Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021, trong đó đoạn Rạch Sỏi - Gò Quao dài khoảng 27km, đoạn Gò Quao - Vĩnh Thuận dài khoảng 38km, quy mô 04 làn xe, tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.

Việc đầu tư 02 đoạn tuyến góp phần nối thông các huyện Gò Quao, Hồng Dân và Vĩnh Thuận bằng đường bộ thay thế cho các phà hiện hữu. Kết nối và nâng cao năng lực vận hành khai thác Quốc lộ 61 với các trung tâm Rạch Giá, Vị Thanh và Quốc lộ 63 đi Vĩnh Thuận, Bạc Liêu, Cà Mau. Kết nối mạng lưới giao thông khu vực nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, du lịch, dịch vụ của khu vực là cần thiết.

Dự án góp phần nối thông các huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu.

Theo giải pháp thiết kế, đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, điểm đầu tại Km0+00 (khoảng Km88+540 - QL61) thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang; điểm cuối tại Km11+200 (khoảng Km77+250 - QL61) thuộc địa phận huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. Chiều dài đoạn tuyến khoảng 11,20km.

Đoạn Gò Quao - Vĩnh Thuận, điểm đầu tại Km20+600 (khoảng Km67+00 - QL61) thuộc địa phận huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang; điểm cuối tại Km61+673 (khoảng Km65+100 - QL63) thuộc địa phận thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Chiều dài đoạn tuyến khoảng 40,62km.

Tổng chiều dài 02 đoạn tuyến khoảng 51,82km (đoạn qua tỉnh Kiên Giang dài khoảng 45,22km, đoạn qua tỉnh Bạc Liêu dài khoảng 6,6km). Quy mô mặt cắt ngang đường cấp III đồng bằng, 2 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h, bề rộng nền đường Bnền = 12,0m, Bmặt = 11,0m (TCVN 4054:2005 Đường ôtô - Yêu cầu thiết kế), bề rộng mặt cầu phù hợp với bề rộng đường. Đoạn qua khu dân cư có bố trí hệ thống thoát nước dọc đường bằng rãnh hộp bê tông cốt thép hoặc cống tròn bê tông cốt thép.

Trên tuyến dự kiến xây dựng 12 nút giao gồm 08 nút giao cùng mức và 04 nút giao khác mức không hoàn chỉnh. Dự kiến xây dựng 26 cầu, trong đó 03 cầu lớn vượt sông, cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, bề rộng mặt cầu phù hợp với bề rộng đường.

Theo Bộ Xây dựng, việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phải tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng năm 2014. Việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án ĐTXD.

Rà soát, cập nhật bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới thay thế các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hết hiệu lực để điều chỉnh Quyết định phê duyệt danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn chủ yếu áp dụng cho Dự án.

Thuyết minh phương án GPMB cần làm rõ phạm vi GPMB được thực hiện một lần theo quy mô hoàn chỉnh hay theo phân kỳ đầu tư. Việc thực hiện GPMB phải theo quy mô hoàn chỉnh, các địa phương liên quan chịu trách nhiệm quản lý mặt bằng tuyến đường đã giải phóng.

Đảm bảo triển khai Dự án chặt chẽ, thống nhất

Cũng theo ý kiến của Bộ Xây dựng, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cần bổ sung thuyết minh, làm rõ về sự phù hợp yêu cầu Dự án với sử dụng suất vốn đầu tư, dữ liệu chi phí tại các dự án tương tự và phương pháp xác định các khoản mục chi phí thuộc sơ bộ tổng mức đầu tư.

Sơ bộ tổng mức đầu tư được xác định trên cơ sở quy định Luật Xây dựng năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Luật số 62/2020/QH14), Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí ĐTXD và các quy định pháp luật về quản lý chi phí ĐTXD.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng góp ý, hướng dẫn cụ thể về hồ sơ năng lực tổ chức, cá nhân tư vấn; Căn cứ pháp lý lập sơ bộ tổng mức đầu tư; Phương pháp xác định và cơ cấu sơ bộ tổng mức đầu tư; Nội dung các khoản mục chi phí trong sơ bộ tổng mức đầu tư (Chi phí đền bù, GPMB và tái định cư; Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị; Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn và chi phí khác; Chi phí dự phòng)…

Bộ Xây dựng đề nghị Bộ GTVT chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, chính xác của Hồ sơ và các tài liệu, số liệu liên quan.

Việc triển khai thiết kế ở bước tiếp theo, Bộ GTVT và các đơn vị có liên quan phải tiến hành khảo sát, đánh giá, thuyết minh tính toán thiết kế đầy đủ theo quy định, làm cơ sở xác định khối lượng, đơn giá, các chi phí có liên quan để xác định tổng mức đầu tư đảm bảo tính đúng, tính đủ, nâng cao hiệu quả Dự án, không thất thoát vốn nhà nước.

Bộ GTVT rà soát kỹ các quy định pháp luật hiện hành, các quy định áp dụng riêng trên các địa bàn tỉnh khác nhau, đảm bảo trong quá trình triển khai thực hiện Dự án chặt chẽ, thống nhất từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn vận hành, khai thác.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đề nghị Bộ GTVT, UBND các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu lưu ý hướng tuyến Dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch KCN và CCN, các quy hoạch ngành khác có liên quan. Giảm thiểu ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện hữu tại khu vực, giao thông đường thủy. Đảm bảo khả năng kết nối thuận lợi với các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh và các khu du lịch, danh lam thắng cảnh tại địa phương mà tuyến đi qua.

Bố trí hệ thống cống thoát nước ngang đường tại vị trí tụ thủy, kênh mương hoặc vị trí cần thiết để đảm bảo cự ly các cống không quá xa nhau, đáp ứng yêu cầu thoát nước ngang. Đối với cống thoát nước dọc tuyến đường, căn cứ vào tình hình thủy văn, chế độ thủy lực khu vực và kết quả tính toán thủy lực, thủy văn để thiết kế hệ thống rãnh thoát nước dọc đường góp phần thoát nhanh nước mưa về các sông, kênh mương đảm bảo tuyến đường không bị úng ngập, giảm thiểu ảnh hưởng đến kết cấu nền đường.

Các địa phương có phương án ĐTXD đồng bộ các dự án, công trình dọc theo tuyến đường đảm bảo theo đúng quy hoạch, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và đảm bảo hành lang an toàn đường bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Bình luận