Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan

14:30 01/12/2022
Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp tục rà soát lại để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với các văn bản pháp luật có liên quan trong Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Sáng 1/12, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đã tổ chức phiên họp thứ 2. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, Phó Trưởng Ban soạn thảo, chủ trì phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cho biết, hai dự án luật đã được lấy ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, địa phương và các đối tượng chịu tác động, đến nay cơ bản nhận được sự đồng thuận.

Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung ý kiến vào một số vấn đề nhận được sự quan tâm nhiều. Đối với Luật Nhà ở (sửa đổi), tập trung vào các vấn đề về sở hữu chung cư có thời hạn, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang, công nhân; bên cạnh đó là một số vấn đề về quỹ đất, các yêu cầu quản lý, vận hành nhà chung cư…

Đối với Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), tập trung vào một số nội dung liên quan đến sàn giao dịch bất động sản, thời hạn sở hữu nhà chung cư; vấn đề pháp lý của chung cư mini, căn hộ du lịch…

Tại phiên họp, Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã có báo cáo vắn tắt về quá trình tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng dự thảo 2 dự án luật.

Đối với Luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ Xây dựng đã tổ chức họp lần thứ nhất và gửi lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan. Bộ Xây dựng cũng đã tổ chức 3 cuộc hội thảo tại 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Đến nay, qua tổng hợp lấy ý kiến góp ý tại các cuộc hội thảo, ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội gửi về, Bộ Xây dựng đã tiếp thu, hoàn thiện lại dự thảo với các nội dung: Bộ Xây dựng đã thể chế hoá 8 nhóm chính sách và Chính phủ đã trình Quốc hội trong 13 chương trình của Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) với 222 điều.  

Đối với Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Bộ Xây dựng đã tổ chức họp lần thứ nhất và gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương theo quy định. Bộ Xây dựng dự kiến thể chế hoá 4 nhóm chính sách mà Chính phủ đã trình Quốc hội trong 11 chương của Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) với 100 điều.

 Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam góp ý tại phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện các Bộ, ngành, địa phương đã đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thiện 2 dự thảo luật.

Về Luật Nhà ở (sửa đổi), các đại biểu đã góp ý kiến về các vấn đề nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam, cụ thể khái niệm “các loại đất khác”, vấn đề lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở, vấn đề nhà ở cho công nhân, diện tích sở hữu chung của nhà chung cư…

Về Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), ý kiến góp ý tập trung vào vấn đề huy động và sử dụng vốn, pháp lý của căn hộ du lịch, chuyển nhượng dự án bất động sản, thời hạn sở hữu nhà chung cư, chung cư mini; thu thập thông tin, đánh giá và điều tiết thị trường bất động sản…

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao các ý kiến góp ý, đây là các ý kiến có chất lượng, cụ thể, phân tích rõ ràng… đề nghị Ban soạn thảo, Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ.

Thứ trưởng cũng lưu ý Ban soạn thảo, Tổ biên tập rà soát lại để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của các văn bản pháp luật có liên quan, thực tế còn những nội dung giao thoa, chồng chéo, chưa thống nhất; rà soát lại các nội dung còn mâu thuẫn giữa các Bộ, ngành; đồng thời hoàn chỉnh đánh giá tổng kết, bảng tiếp thu giải trình ý kiến; xác định lại một số nội dung còn ý kiến khác nhau từ đó lựa chọn các phương án để trình cấp có thẩm quyền thẩm định.

Sau khi chỉnh lý, biên tập, 2 dự án Luật sẽ được gửi Bộ Tư pháp thẩm định, trước khi báo cáo Chính phủ.

Dự kiến 2 dự án Luật sẽ được trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ 5 để cho ý kiến.

Bình luận