Nghiên cứu khoa học

Đảm bảo tính liêm chính, khoa học của từng hồ sơ ứng viên xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

Đảm bảo tính liêm chính, khoa học của từng hồ sơ ứng viên xét công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

Thùy Anh Thùy Anh - 06:59, 15/05/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngHội đồng Giáo sư nhà nước vừa có công văn số 54/HĐGSNN về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2024.

Theo đó, triển khai công tác xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS) năm 2024, Hội đồng Giáo sư nhà nước (GSNN) đề nghị các đơn vị trên thực hiện nghiêm các quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác liên quan; bảo đảm mục tiêu nâng cao chất lượng, tăng cường tính khách quan, công khai và minh bạch.

Trong đó, đặc biệt chú ý đánh giá hồ sơ ứng viên đúng chất lượng và thực chất về chuyên môn - học thuật; thẩm định kỹ chất lượng các công trình khoa học và các tạp chí đăng tải, bảo đảm tính liêm chính khoa học đối với từng hồ sơ.

Trước đó, Hội đồng GSNN cũng đã thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024; có yêu cầu, ngày 02/5/2024 là hạn cuối cùng ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 tại cơ sở giáo dục đại học.

Ngày 01/7/2024 là hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 tại Hội đồng GS cơ sở và gửi bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh lên Trang thông tin điện tử của Hội đồng GSNN.

Từ ngày 31/8-27/9/2024, các Hội đồng GS ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024.

Hội đồng GSNN sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 từ ngày 21/10 đến ngày 31/10/2024.

Ý kiến của bạn