Video

Dần hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước về nhà ở

Dần hoàn thiện chính sách quản lý nhà nước về nhà ở

07:00, 25/11/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngSau hơn 7 năm triển khai thực hiện Luật Nhà ở, bên cạnh các kết quả đã đạt được, cũng đã xuất hiện một số tồn tại. Do vậy, việc rà soát, cập nhật và sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở là hết sức cần thiết, bảo đảm tính đồng bộ chung của hệ thống pháp luật.

Ý kiến của bạn