Chỉ đạo điều hành

Đảng bộ Bộ Xây dựng cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm

Đảng bộ Bộ Xây dựng cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm

Kỳ Anh Kỳ Anh - 21:20, 24/04/2024

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngChiều 24/4, Đảng bộ Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 16 và sơ kết công tác Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Xây dựng.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ - Vũ Quang Tiến trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II/ 2024. Báo cáo đã đánh giá nhiệm vụ công tác của Đảng ủy Bộ trong quý I, trên các mặt công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức xây dựng đảng, kiểm tra giám sát, dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Theo đó, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tốt công tác xây dựng Đảng, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối và tình hình thực tế, Đảng ủy Bộ đã đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; tăng cường phối hợp với Ban cán sự Đảng tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị. Trong quý I/ 2024, Đảng ủy Bộ đã quán triệt, triển khai và cụ thể hóa, ban hành 58 văn bản (trong đó 07 chương trình; 04 Kế hoạch; 01 Nghị quyết, 46 văn bản khác) để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai, thực hiện công tác xây dựng Đảng.

Trong công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo trọng tâm từng nhiệm vụ: giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tổ chức hiệu quả các hội nghị theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; thực hiện kiện toàn bổ sung cấp ủy của các tổ chức đảng trực thuộc đảm bảo theo đề án nhân sự đại hội. Sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, triển khai và thực hiện các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát năm 2024.

Công tác dân vận được tập trung chỉ đạo, chú trọng việc xây dựng quy chế dân chủ cơ sở; quy chế công tác dân vận và thực hiện có hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy và hướng dẫn của cấp trên, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ  Lê Văn Toàn phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ - Vũ Quang Tiến cho biết, năm 2023 trong đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, có 08 tổ chức đảng đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; 28 tổ chức đảng đạt "Hoàn thành tốt nhiệm vụ"; 197 đảng viên đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ“ và hơn 1.000 đảng viên đạt "Hoàn thành tốt nhiệm vụ“. Đảng ủy Bộ Xây dựng tặng Giấy khen 02 tổ chức đảng và 07 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2019-2023.

Về phương hướng nhiệm vụ công tác quý II/2024, đồng chí Vũ Quang Tiến nhấn mạnh, tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị, tập trung công tác xây dựng chính sách pháp luật; đảm bảo tiến độ, chất lượng, tính khả thi, đồng bộ của hệ thống; khẩn trương triển khai việc nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bám sát tiến độ theo đúng Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án của Bộ năm 2024.

Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV đối với dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Nghiên cứu, soạn thảo Luật Quản lý và phát triển đô thị; Luật Cấp, thoát nước theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tập trung xây dựng và hoàn thiện các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh BĐS năm 2023; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ; các Thông tư… Rà soát, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, tiêu chí về đô thị; phân định rõ trách nhiệm ban hành để đáp ứng các yêu cầu trong thực tế. Thực hiện công tác thẩm định đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đúng thời hạn.

Tập trung phát triển nhà ở xã hội, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho địa phương, thực hiện các chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, người có công với cách mạng…; triển khai chặt chẽ theo quy định của pháp luật; tập trung, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao. Dần tháo gỡ khó khăn về sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây dựng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2024 của Đảng ủy Bộ.

Tổng biên tập Báo Xây dựng  Nguyễn Anh Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị đã làm sâu sắc, cụ thể hóa nhiều nội dung trong dự thảo Báo cáo.

Đồng chí đề nghị trong quý II/ 2024, các cấp ủy Đảng cần phối hợp chặt chẽ thực hiện một số nhiệm vụ: Bám sát chương trình công tác năm 2024 của Bộ, của đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao tinh thần, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Các tổ chức đảng cần tăng cường công tác tự kiểm tra, tự giám sát tuân theo kỷ cương công vụ, quản lý đảng viên theo đúng hướng dẫn và các quy định của pháp luật; Kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác quy hoạch; Các cấp ủy Đảng cần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ tới đảm bảo đúng theo quy định của Đảng; 

Các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động văn hoá, đặc biệt trong các ngành lễ lớn của đất nước như: Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ,... nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hoá, xây dựng tinh thần đoàn kết trong cơ quan, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đồng thời tham gia tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Ý kiến của bạn