Đảng bộ Bộ Xây dựng: Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm

19:47 30/12/2022
Chiều 30/12, tại Trụ sở Bộ Xây dựng, Đảng bộ Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Bí thư, Phó bí thư đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Xây dựng.

Tại Hội nghị, báo cáo về công tác Đảng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và Kiểm điểm tập thể Ban thường vụ Đảng ủy Bộ, đồng chí Vũ Quang Tiến, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng cho biết: Năm 2022, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã chủ động phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị Quyết số 02/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội và Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; đảm bảo an sinh xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Xây dựng ban hành kế hoạch và tổ chức các Hội nghị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân theo Thông báo của Đoàn 193 Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị TW 4 khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

Tập trung xây dựng và triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ về thực hiện nhiệm vụ công tác năm. Đảng ủy đã ban hành 439 văn bản để lãnh đạo, chỉ  đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 thành công, đúng kế hoạch; thực hiện bổ sung quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo đúng quy định..

Phối hợp với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tổ chức các hội nghị trực tuyến kết nối với điểm cầu Trung ương quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định mới của Trung ương.  

Đồng chí Vũ Quang Tiến nhấn mạnh, năm 2023 nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Bộ Xây dựng đề ra Đảng ủy Bộ và cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho cơ sở; tăng cường phối hợp với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai quyết liệt, đổi mới nội dung, nguyên tắc sinh hoạt đảng; đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Đồng chí Phạm Minh Hà, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023. Qua công tác kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng, đảng viên đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, không để khuyết điểm phát sinh thành vi phạm, đồng thời, xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu kết luận Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đã đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, kiến nghị với Đảng bộ Bộ những giải pháp hiệu quả, thiết thực để lãnh đạo Ngành hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lại Xuân Lâm đánh giá cao kết quả của Đảng bộ Bộ Xây dựng hoàn thành trong năm qua, đặc biệt việc tham mưu thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp theo Nghị quyết của Chính phủ và Quốc hội về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và về Chính sách tiền khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; đảm bảo an sinh xã hội.

Hoạt động của Đảng ủy Bộ đã góp phần không nhỏ vào việc triển khai cụ thể hóa và tổ chức có hiệu quả đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, đồng bộ mà Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng đã nêu.

Trong thời gian tới, Đảng bộ cần chủ động phát huy vai trò của các cấp ủy để lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng các chủ trương lớn, các nhiệm vụ quan trọng của Bộ, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ngăn chặn đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng Vũ Quang Tiến báo cáo công tác Đảng năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã khẳng định, năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, ngay từ đầu năm Đảng bộ đã sớm ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo như Chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát, các kế hoạch, hướng dẫn, các quy chế hoạt động, … để lãnh đạo, chỉ đạo các trọng tâm công tác đảm bảm thiết thực,

Năm 2023, để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy trong Đảng bộ Bộ Xây dựng chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của năm.

Hội nghị tiếp thu các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo Báo cáo và ban hành tổ chức thực hiện, ngày từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Bình luận