Chỉ đạo điều hành

Đảng ủy Bộ Xây dựng: Chủ động, quyết tâm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ

Đảng ủy Bộ Xây dựng: Chủ động, quyết tâm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ

Kỳ Anh Kỳ Anh - 19:50, 25/10/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngMột trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Bộ Xây dựng trong quý IV/2023 là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án năm 2023 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ yêu cầu

Chiều 25/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 14 (mở rộng), báo cáo công tác đảng 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023. 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Minh - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư của các tổ chức đảng trực thuộc.

 UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan TW Nguyễn Đức Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Hoàn thành nhiệm vụ chính trị

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng báo cáo kết quả công tác 9 tháng vừa qua của Đảng bộ. Trong 9 tháng, Đảng ủy Bộ tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chủ động, tích cực, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng.

Trong đó, về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, số văn bản trình ban hành theo Chương trình trong năm 2023 là 18 văn bản, đề nghị xây dựng văn bản bao gồm: 02 luật, 02 hồ sơ đề nghị xây dựng luật, 03 nghị định, 05 thông tư, 03 đề án, 03 quy chuẩn. Thực hiện lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật điều chỉnh về quản lý, phát triển đô thị; dự án Luật điều chỉnh về cấp, thoát nước, đã ban hành Kế hoạch xây dựng đề nghị và soạn thảo dự án Luật điều chỉnh về cấp, thoát nước; Kế hoạch xây dựng đề nghị và soạn thảo dự án Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị.

Cùng đó, công tác quản lý, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo “Quyết định về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025” để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 10/2023. Bộ tiếp tục phối hợp với các Bộ và địa phương triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giai đoạn 2021-2025.

Trong 9 tháng vừa qua, Bộ tổ chức thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 10 nhiệm vụ và 12 đồ án quy hoạch; có ý kiến đối với 101 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh. Bộ tiếp tục tham gia triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo rà soát nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đồng thời tham gia đề xuất ý kiến các nội dung quy hoạch xây dựng tại các đồ án quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Với tinh thần tích cực, chủ động, trách nhiệm, các tổ chức đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo quản lý cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm, gương mẫu, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đồng thời công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ được tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, nhất là các công tác định hướng thông tin, bảo đảm thông tin kịp thời.

 Đảng ủy Bộ đã tổ chức các hội nghị chuyên đề: “Văn hóa chính trị của người lãnh đạo, quản lý và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay”; “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kết nối trực tuyến tổ chức học tập, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…. Từ đây, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Bộ.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại Hội nghị.

6 nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023

Trước nhiệm vụ trọng tâm quý IVnăm 2023, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng Vũ Quang Tiến nhấn mạnh 6 nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy Bộ Xây dựng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện, cụ thể là:

Xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật, khẩn trương thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án năm 2023 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ yêu cầu.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, trong đó có Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/03/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ Xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, tập trung, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp theo đề án được duyệt, đảm bảo đúng quy định và lộ trình. Các doanh nghiệp còn khó khăn, cần sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Các đơn vị đẩy mạnh công tác phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý nội bộ, kiện toàn nhân sự; tăng cường chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng Vũ Quang Tiến báo cáo tại Hội nghị

Chủ động, quyết tâm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Minh - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan TW ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 9 vừa qua của Đảng ủy Xây dựng. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quý IV và cả năm 2023.

Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Nguyễn Đức Minh cũng đề nghị, Đảng ủy Bộ Xây dựng cần lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc liên tục cập nhật các chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước mới ban hành để triển khai đúng và hiệu quả. Đặc biệt công tác cuối năm có kế hoạch chuẩn bị tổng kết, công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại. Bên cạnh đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác sắp xếp tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, của đơn vị đi vào nền nếp.

Đồng chí Nguyễn Đức Minh đề nghị Đảng ủy Bộ Xây dựng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai việc học tập, quán triệt, thực hiện nghị quyết của Trung ương, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, phát biểu tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Đảng ủy Khối và kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị toàn Đảng bộ Bộ Xây dựng bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị quý IV và cả năm 2023 của Bộ.

Cùng đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng; rà soát, bổ sung, ban hành mới văn bản thuộc thẩm quyền; nâng cao chất lượng chi bộ, quản lý cán bộ, đảng viên đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 theo quy định.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, trong quý IV năm 2023 còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tích cực, chủ động hơn nữa để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2023. Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ và các đồng chí bí thư cấp ủy, cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trên cương vị và trách nhiệm công tác, tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 theo chương trình, kế hoạch đã đề.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Xây dựng đã có báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2023 của Đảng ủy Bộ Xây dựng,

Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ sung nhân sự kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ý kiến của bạn