Chỉ đạo điều hành

Đảng ủy Bộ Xây dựng học tập chuyên đề quý III năm 2023

Đảng ủy Bộ Xây dựng học tập chuyên đề quý III năm 2023

Kỳ Anh Kỳ Anh - 12:37, 28/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngMỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ trách nhiệm trong việc tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đồng thời chuyển từ nhận thức, thái độ đúng đắn thành những hành động, việc làm thiết thực, cụ thể hằng này. Từ đó, nâng cao hiệu quả phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, góp phần xây dựng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Sáng 28/8 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề về công tác tư tưởng nhân kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong toàn Đảng bộ Khối với 285 điểm cầu trực tuyến.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, các đồng chí Phó Bí thư, lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối, đội ngũ cán bộ tuyên giáo chuyên trách các đảng ủy trực thuộc và các cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối. 

Chi bộ cơ quan Công đoàn Xây dựng Việt Nam tham gia Hội nghị.

Tại điểm cầu Đảng ủy Bộ Xây dựng có sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, cấp ủy chi bộ trực thuộc; lãnh đạo các Cục, Vụ, Văn phòng, Thanh tra và toàn thể đảng viên. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Bộ Xây dựng.

Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên

Tại Hội nghị GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã truyền đạt nội dung chuyên đề “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ các cơ quan Trung ương”.

Đảng bộ Viện Kiến trúc Quốc gia tham gia học tập chuyên đề.

GS.TS Phùng Hữu Phú cho biết: Đảng ủy Khối là cơ quan chuyên trách công tác đảng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị. Do đó, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng ủy Khối phải chấp hành tốt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy cấp trên, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, cơ quan đơn vị.

Truyền đạt thông tin tại Hội nghị, GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, để góp phần ngăn chặn, phòng ngừa sự trì trệ dẫn tới suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thì yêu cầu “tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao” là cần thiết.

Đảng bộ Viện Kinh tế xây dựng tham gia Hội nghị trực tuyến.

Chuyên đề cũng đưa ra các giải pháp tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Để tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được thực hiện thường xuyên, tự giác trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày thì cán bộ, đảng viên phải tự rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung; đồng thời, cần khiêm tốn lắng nghe, tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của đồng chí, đồng nghiệp từ đó chuyển thành nhận thức và hành động tự giác.

Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu, đoàn kết thống nhất để xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vị trí vai trò và tầm quan trọng của Đảng bộ các cơ quan Trung ương.

Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh

Tại Hội nghị thông tin chuyên đề Phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong tình hình hiện nay”, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu tập trung 03 nội dung: Cơ sở lý luận nghiên cứu về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên; Quan điểm, đường lối của Đảng về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong tình hình hiện nay; Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thời gian tới.

 Đảng bộ Viện Khoa học công nghệ xây dựng học tập chuyên đề

Trong đó, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh, những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sa vào chủ nghĩa cá nhân (tiêu cực) thì sẽ dễ có hành vi tham ô, tham nhũng, ăn cắp của công, lãng phí, quan liêu, cửa quyền, hách dịch với quần chúng nhân dân, “vác mặt làm quan cách mạng” và sa đọa, biến chất trở thành “giặc nội xâm” phá hoại đất nước.

Do đó, thực hiện một cách hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Tác phẩm “Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và nhà nước ta trong sạch vững mạnh”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ cần tập trung vào một số định hướng lớn về huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng; chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai; hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể” tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công khai, minh bạch, giám sát, kiểm soát quyền lực; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực; từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở khu vực ngoài Nhà nước và nâng cao hiệu quả hợp tác quôc tế về phòng, chống tham nhũng.

Đảng bộ Viện Vật liệu xây dựng tham gia Hội nghị.

Chuyên đề cũng phân tích các nguyên nhân chính dẫn đến suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên,… Qua đó, lý giải vì sao phải mở rộng cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài Nhà nước với các giải pháp để kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong toàn Đảng nói chung, trong Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nói riêng, là một nhiệm vụ quan trọng trong tình hình hiện nay, cần được quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt ở tất cả các ngành, các cấp, cần được tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân.

Từ đó, tích cực góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam XHCN thịnh vượng và hùng cường, đem lại hạnh phúc cho nhân dân.

Kết thúc Hội nghị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đề nghị, các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và của Đảng ủy Khối; tăng cường thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; các nội dung cơ bản của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, sau buổi học tập chuyên đề mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn rèn luyện, tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, luôn học tập, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyệt đối trung thành với Đảng; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ được giao; chấp hành sự phân công của tổ chức đảng.

Ý kiến của bạn