Đảng ủy Bộ Xây dựng quán triệt các văn bản mới về công tác kiểm tra đảng

14:10 30/03/2024
Sáng 30/3, tại Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC), Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Đảng ủy Bộ Xây dựng; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư và Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm UBKT các đảng ủy trực thuộc...

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã truyền đạt, quán triệt nội dung một một số văn bản mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, bao gồm Quy định số 110-QĐ/TW ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ ngành Kiểm tra Đảng; Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Thành Nam truyền đạt một số nội dung các văn bản mới.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Nam cũng phổ biến các văn bản của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chuyên đề; giải quyết tố cáo đảng viên và xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm trong chi bộ. Các văn bản nghiệp vụ về thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề, giải quyết tố cáo đảng viên và xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm của chi bộ trong Đảng bộ Khối và các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Vũ Quang Tiến, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng phát biểu tại Hội nghị.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Quang Tiến, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng đề nghị các đại biểu phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Bình luận