Chỉ đạo điều hành

Đảng ủy Bộ Xây dựng tập trung thực hiện các chương trình công tác năm 2022

Đảng ủy Bộ Xây dựng tập trung thực hiện các chương trình công tác năm 2022

Kỳ Anh Kỳ Anh - 16:53, 22/04/2022

Ngày 22/4 tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ tám (mở rộng). Đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy - Thứ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, Bí thư, Phó bí thư của các đảng ủy, chi bộ trực thuộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Quang Tiến, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ đã trình bày báo cáo kết quả công tác quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II.

Theo đó, trong quý I, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác xây dựng đảng đạt hiệu quả với các kết quả cụ thể: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, Chương trình công tác, Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Bộ và tình hình thực tế, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đã ban hành Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022.

Tập trung triển khai chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, đã ban hành 56 văn bản, trong đó 01 Nghị quyết; 19 quyết định, 05 báo cáo Đảng ủy Khối, 27 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và 04 văn bản khác.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các đảng ủy, chi bộ trực thuộc triển khai: văn bản số 304-CV/ĐU ngày 16/3/2022 về học tập Chuyên đề năm 2022 của Đảng ủy Khối về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương.

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị được quan tâm thực hiện, Đảng ủy Bộ và các đảng ủy, chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 26/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ và các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra trực thuộc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết: Nhiệm vụ trọng tâm quý II, Đảng ủy Bộ tiếp tục phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tập trung, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như công tác xây dựng Đảng; Đảng ủy Bộ và các đảng ủy, chi bộ trực thuộc cần tập trung tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng, theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; trọng tâm là đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề năm 2022 của Đảng ủy Khối về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương".

Quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng; xét, chuyển đảng chính thức đảm bảo thời gian, có chất lượng.

Đảng ủy Bộ và các đảng ủy, chi bộ trực thuộc nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy Khối.

Trong đó, tiếp tục nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chi bộ trực thuộc thực hiện rà soát, bổ sung hồ sơ đảng viên.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương, UVBCH - Chánh Văn phòng Đảng ủy đã trình bày Hướng dẫn công tác quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy trong Đảng bộ Bộ.

Trên cơ sở các nguyên tắc chung các cấp ủy, để đảm bảo về chức danh và đối tượng quy hoạch các tổ chức đảng cần tiến hành rà soát, đánh giá nguồn cán bộ và cán bộ theo yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Năng lực công tác với kết quả, hiệu quả công việc, mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao và uy tín, chiều hướng triển vọng.

Trong đó nêu rõ thẩm quyền phê duyệt quy hoạch những tiêu chuẩn, điều kiện, phương pháp tính tuổi quy hoạch. Cụ thể hệ số quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp từ 1,0 - 1,5 lần so với số lượng theo quy định; số lượng chức danh quy hoạch lãnh đạo, quản lý: Một chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá 3 cán bộ; với cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, phấn đấu duy trì cơ cấu 03 độ tuổi, dưới 40 tuổi: từ 15% trở lên. Từ 40 đến 50 tuổi: khoảng 55 -56%; trên 50 tuổi: khoảng 20 - 30%; Phấn đấu cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ từ 25% trong quy hoạch cấp ủy.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tham gia thảo luận, bổ sung, làm rõ thêm về kết quả đạt được trong quý I, trọng tâm công tác quý II. Bên cạnh đó là những hạn chế trong nguồn phát triển đảng viên.

Đặc biệt làm rõ các quy định trong công tác quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy và công tác hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 với các bước chuẩn bị văn kiện đại hội, công việc chuẩn bị nhân sự; thời gian tiến hành đại hội.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh những nội dung quan trọng của quý I. Tuy nhiên, nhiệm vụ quý II là tương đối nặng nề, công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính trị tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch các chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các đề án theo nhiệm vụ của Chính phủ, năm 2022; triển khai công tác quy hoạch các cấp; công tác chuẩn bị đại hội của các chi bộ trực thuộc. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt đảm bảo phù hợp với quy định, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong chi bộ, kiện toàn các cấp ủy theo đề án của Bộ.

Đồng thời, Đảng ủy Bộ lãnh đạo chỉ đạo Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở trực thuộc tiến tới Đại hội VIII Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, nhiệm kỳ 2023-2028;

Bên cạnh, Đoàn Thanh niên Bộ sớm hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọng tâm chỉ đạo đại hội các cơ sở Đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2027 và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ nhiệm kỳ tới.

 

Ý kiến của bạn