Đánh giá kết quả thực hiện mô hình thí điểm Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị

09:30 21/09/2022
Trước ngày 31/12/2022, TP Hà Nội sẽ thực hiện xong việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện sau 4 năm thí điểm mô hình Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mô hình thí điểm Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại TP Hà Nội.

Theo đó, kế hoạch nêu rõ, công tác đánh giá được yêu cầu đúng thực tế, khách quan; nêu rõ các kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân.

Đồng thời, đề xuất quan điểm, chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp đối với mô hình Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và yêu cầu thực tiễn công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở đó, báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mô hình quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố sau ngày 10/8/2023.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mô hình thí điểm.

Bên cạnh đó, đề xuất chính sách cụ thể với UBND thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền để nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Mặt khác, tham mưu UBND thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành liên quan; đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về mô hình Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị tại TP Hà Nội sau khi hết thời gian thí điểm.

Trước đó, theo Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ngày 22/6/2018, Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm thành lập Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại TP Hà Nội.

 

Bình luận