ISSN 2734-9888

Đánh giá khả năng thấm nước của tường bê tông in 3D

Đánh giá khả năng thấm nước của tường bê tông in 3D

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngIn bê tông 3D trong xây dựng là quá trình tạo hình các đối tượng (vật thể công trình) ba chiều bằng cách đắp chồng các lớp vật liệu bê tông lên nhau và được định dạng dưới sự kiểm soát của máy tính để tạo ra vật thể đã được vẽ sẵn trên phần mềm CAD (Computer-Aided Design).

Ý kiến của bạn