đất tái định cư

  • Phần đất tái định cư còn dư có được chuyển cho dự án khác?

    Phần đất tái định cư còn dư có được chuyển cho dự án khác?

    Việc điều chỉnh phần đất tái định cư còn lại (sau khi đã bố trí đủ đất tái định cư cho các hộ dân bị biển xâm thực) sang bố trí tái định cư cho các dự án khác thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan.
  • Bốc thăm vị trí đất tái định dự án sân bay Long Thành

    Bốc thăm vị trí đất tái định dự án sân bay Long Thành

    Trong quá trình bốc thăm, ngành chức năng phân loại các gia đình được cấp đất tái định cư thành từng nhóm. Người dân bốc thăm tại 4 vị trí đất (nhà ở liên kề, nhà vườn, lô tối thiểu, lô trục đường) diện tích mỗi lô đất nhỏ nhất là 80 m², lớn nhất là hơn 300 m².