dầu giây-tân phú

  • Thành lập Hội đồng thẩm định cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

    Thành lập Hội đồng thẩm định cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

    Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 28/10/2023 thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành để tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư.