Đầu tư cho công tác quy hoạch để phát huy tiềm năng khác biệt

06:00 01/04/2023
Tỉnh Hải Dương tập trung đầu tư cho công tác quy hoạch để phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, từ đó đưa ra định hướng phát triển ổn định, lâu dài gắn với ưu tiên phát triển ngành, lĩnh vực cụ thể và chính sách thu hút đầu tư phù hợp.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 105/TB-VPCP ngày 31/3/2023 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hải Dương.

Quy hoạch phải có tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn

Về một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tỉnh Hải Dương tập trung đầu tư cho công tác quy hoạch để phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, từ đó đưa ra định hướng phát triển ổn định, lâu dài gắn với ưu tiên phát triển ngành, lĩnh vực cụ thể và chính sách thu hút đầu tư phù hợp.

Đồng thời coi quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phải đi trước một bước, có tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn, chiến lược; bảo đảm tích hợp, đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia.

Bên cạnh đó, Hải Dương cần đa dạng hóa các nguồn lực, tăng cường hợp tác công - tư, huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, lấy nguồn lực nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, kích hoạt các nguồn vốn xã hội; quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn đầu tư hiệu quả, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Hải Dương đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội (Ảnh: dangcongsan.vn)

Tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, mở ra không gian phát triển mới.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo không gian phát triển cho doanh nghiệp; tập trung ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Đồng thời tập tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng.  

Tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội nhất là lĩnh vực đất đai; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

Trọng tâm tăng trưởng xanh, chuyển đổi số

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, tỉnh Hải Dương thực hiện hiệu quả Chiến lược "Bốn trụ cột - Ba nền tảng - Một trung tâm, ba đô thị động lực - Bốn trục phát triển" với trọng tâm là tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để phát triển bứt phá, bền vững, nâng tầm vị thế Hải Dương dựa trên các trụ cột (i) công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; (ii) nông nghiệp hàng hóa, tập trung, ứng dụng công nghệ cao và hữu cơ; (iii) dịch vụ chất lượng cao; (iv) đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Nghiên cứu bổ sung thêm trụ cột thứ năm về bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường.

Khai thác hiệu quả các tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; tận dụng sự lan tỏa của các trung tâm kinh tế, công nghiệp, dịch vụ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh.

Phát huy tiềm năng về con người, truyền thống văn hóa lịch sử; quan tâm phát triển văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Tỉnh Hải Dương có vị trí địa lý quan trọng nằm ở trung tâm Ðồng bằng Bắc Bộ, thuộc vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc, trong không gian phát triển vùng Thủ đô Hà Nội.

Với diện tích  hơn 1.670 km2, dân số hơn 2,1 triệu người, Hải Dương hội tụ nhiều yếu tố cả thiên nhiên, lịch sử, cơ sở hạ tầng và con người, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2022 phát triển kinh tế - xã hội của Hải Dương vẫn đạt những kết quả nổi bật: GRDP tăng 9,14%, cao hơn bình quân cả nước; quy mô kinh tế xếp thứ 11/63 cả nước, thứ 5/11 vùng Đồng bằng sông Hồng...

Bình luận