Hạ tầng

Đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp tại Hải Phòng, Hưng Yên

Đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp tại Hải Phòng, Hưng Yên

Hà Thành Hà Thành - 14:05, 28/05/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngNgày 27/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký các Quyết định số 647, 650/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các KCN: Tiên Thanh (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng); Yên Mỹ II mở rộng (tỉnh Hưng Yên).

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiên Thanh có quy mô 410,46 ha tại xã Tiên Thanh và xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng với nguồn vốn 4.597 tỷ đồng. Công ty Cổ phần đầu tư khu công nghiệp Tiên Thanh làm chủ đầu tư Dự án. 

Phó Thủ tướng giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng và các cơ quan có liên quan hướng dẫn nhà đầu tư quy định cụ thể quy mô vốn đầu tư và tiến độ thực hiện Dự án theo từng giai đoạn, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư để thực hiện Dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai; giám sát, đánh giá việc triển khai Dự án, trong đó có việc góp vốn và huy động vốn đầu tư đủ và đúng thời hạn của Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai, doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.
*Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Yên Mỹ II mở rộng, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên làm chủ đầu tư, được thực hiện tại xã Trung Hưng, xã Trung Hòa và thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên với quy mô 216 ha. Tổng mức vốn đầu tư Dự án là 2.682 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan có liên quan giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án, trong đó có việc góp đủ vốn và đúng thời hạn của Nhà đầu tư để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan; yêu cầu nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thì phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật về khoáng sản.

Tại các Quyết định, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư của các Dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi, chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động đúng quy định pháp luật. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, tỉnh Hưng Yên, đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai Dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra, xác định việc đáp ứng điều kiện cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất...

 

Ý kiến của bạn