Kinh tế xây dựng

Đầu tư hơn 18.900 tỷ đồng xây dựng cao tốc qua Nam Định và Thái Bình

Đầu tư hơn 18.900 tỷ đồng xây dựng cao tốc qua Nam Định và Thái Bình

Thanh Nga Thanh Nga - 19:47, 26/12/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và tỉnh Thái Bình có chiều dài khoảng 60,9 km, vận tốc thiết kế 120 km/h, tổng vốn đầu tư 18.927,63 tỷ đồng…

Hoàn thành dự án trong 5 năm

Quyết định số 1680/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành nêu rõ, việc đầu tư dự án được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), nhằm từng bước hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc trong Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kết nối đường bộ cao tốc các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình đến TP Hải Phòng, Quảng Ninh; tạo động lực phát triển các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ; làm cơ sở để thu hút các nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại và dịch vụ; đáp ứng kịp thời khi có sự cố thiên tai, BĐKH trong khu vực; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh.

Tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và tỉnh Thái Bình được đầu tư chiều dài khoảng 60,9 km. Trong đó, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Nam Định dài 27,6 km, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Thái Bình dài 33,3 km.

Điểm đầu Dự án tại Km19+300, đầu cầu vượt sông Đáy phía Nam Định, thuộc địa bàn xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Điểm cuối tại khoảng Km80+200, nút giao giữa quốc lộ 37 mới và đường ven biển, thuộc địa bàn xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Tuyến đường được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường bộ cao tốc (TCVN 5729:2012), 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường Bnền = 24,75 m, vận tốc thiết kế 120 km/h.

Dự kiến thời gian thực hiện Dự án từ năm 2023-2027, tổng mức đầu tư không bao gồm lãi vay là 18.927,63 tỷ đồng, tổng mức đầu tư bao gồm cả lãi vay 19.784,55 tỷ đồng.

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất, mặt nước, tài nguyên khác khoảng 522,63 ha; trong đó, tỉnh Nam Định là 251,15 ha; tỉnh Thái Bình là 271,48 ha.

Bảo đảm cân đối vốn ngân sách tỉnh

Quyết định số 1680/QĐ-TTg nêu rõ, UBND tỉnh Thái Bình chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án và các thông tin báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan, ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định liên ngành; thực hiện đăng tải thông báo mời khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư đối với Dự án theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021.

Thực hiện trách nhiệm là cơ quan có thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Nam Định và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án, triển khai thủ tục thẩm định, phê duyệt đầu tư Dự án, tổ thức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch được duyệt và quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản, tiền vốn của Nhà nước.

Bảo đảm cân đối, bố trí đầy đủ, kịp thời vốn ngân sách tỉnh tham gia Dự án theo đúng quy định của pháp luật để triển khai Dự án theo đúng tiến độ.

Tổ chức công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất, bàn giao mặt bằng thuộc phạm vi quản lý để thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP.

UBND tỉnh Nam Định phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Thái Bình trong quá trình triển khai Dự án theo đúng quy định pháp luật.

Bảo đảm cân đối, bố trí đầy đủ, kịp thời vốn ngân sách tỉnh tham gia Dự án theo đúng quy định của pháp luật để triển khai Dự án theo đúng tiến độ.

Tổ chức công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất, bàn giao mặt bằng thuộc phạm vi quản lý để thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Ý kiến của bạn