Đầu tư hơn 5.642 tỷ đồng xây dựng hạ tầng KCN Phúc Long mở rộng

07:00 07/06/2024
KCN Phúc Long mở rộng được xây dựng tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức và xã Long Định, Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, với quy mô sử dụng đất hơn 328 ha; tổng vốn đầu tư hơn 5.642 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định 482/QĐ-TTg ngày 06/6/2024 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phúc Long mở rộng, tỉnh Long An.

Theo Quyết định, chấp thuận đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phúc Long mở rộng, tỉnh Long An với quy mô sử dụng đất của Dự án là 328,8197; tổng vốn đầu tư 5.642,77 tỷ đồng. 

Nhà đầu tư dự án là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phúc Long. Địa điểm thực hiện Dự án tại xã Long Hiệp, huyện Bến Lức và xã Long Định, Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Thời gian hoạt động của dự án kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đến hết ngày 29/12/2059.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Long An chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về sự phù hợp của dự án với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cập nhật quy mô diện tích KCN Phúc Long mở rộng vào kế hoạch sử dụng đất tỉnh Long An 05 năm 2021-2025 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tổ chức xây dựng và thực hiện phương án thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo tuân thủ chỉ tiêu đất trồng lúa đến năm 2025 và đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Long An.

UBND tỉnh Long An chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An và các cơ quan có liên quan rà soát, đảm bảo khu vực thực hiện Dự án phù hợp với yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa; giám sát nhà đầu tư thực hiện theo Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Phúc Long mở rộng đã được phê duyệt; nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm VLXD thông thường thì phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phúc Long chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ Dự án; chỉ được thực hiện Dự án sau khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Bình luận