Hạ tầng

Đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vàm Cống

Đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vàm Cống

BTV BTV - 16:10, 26/07/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngDự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vàm Cống có quy mô hơn 193ha tại phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Phó Thủ tướng Chính phủ - Lê Văn Thành vừa ký Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vàm Cống, tỉnh An Giang với quy mô hơn 193ha tại phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên do công ty Cổ phần Tập đoàn T&T làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 193,31ha (không bao gồm phần đất giao thông đối ngoại 5,89ha là đường tránh QL91 qua TP Long Xuyên, tỉnh An Giang), tại phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên.

Cơ cấu sử dụng đất của dự án được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở và pháp luật về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế. Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Về vốn của dự án, Chính phủ giao UBND tỉnh An Giang chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan yêu cầu nhà đầu tư xác định chính xác tổng vốn đầu tư của dự án, nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy mô sử dụng đất.

Chính phủ giao UBND tỉnh xem xét, quyết định thời hạn hoạt động của dự án, cân nhắc đến tốc độ đô thị hóa, nhu cầu hình thành các khu dân cư, đô thị khu vực xung quanh khu công nghiệp. Tránh việc phải di dời các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cho các mục đích phát triển đô thị, dân cư khi chưa hết thời hạn hoạt động.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan có liên quan cập nhật vị trí và quy mô diện tích sử dụng đất của khu công nghiệp Vàm Cống vào quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021-2025.

Đảm bảo chỉ tiêu của khu công nghiệp Vàm Cống nằm trong chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 và đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh An Giang tại Quyết định số 326/QĐ-TTg, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Vàm Cống đảm bảo phù hợp với quy hoạch.

Quy mô diện tích và vị trí của dự án phù hợp với quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, không chồng lấn với quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ và lộ giới các tuyến đường vành đai, đường tránh tiếp giáp, đi qua dự án.

Tiến độ thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày Nhà nước bàn giao đất. UBND tỉnh An Giang có trách nhiệm chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh hướng dẫn nhà đầu tư cụ thể tiến độ thực hiện dự án theo quy định. Trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thời hạn hoạt động của dự án do UBND tỉnh An Giang xem xét quyết định. Tỉnh phải cân nhắc đến tốc độ đô thị hóa, nhu cầu hình thành các khu dân cư khu đô thị khu vực xung quanh khu công nghiệp, tránh việc phải di dời doanh nghiệp trong khu công nghiệp cho các mục đích phát triển đô thị dân cư khi chưa hết thời hạn hoạt động

Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc theo dõi chỉ đạo các khu công nghiệp hoạt động đúng quy định.

 

Ý kiến của bạn