Thị trường

Đẩy mạnh chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Đẩy mạnh chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Huyền Trang (t/h) Huyền Trang (t/h) - 07:00, 05/08/2022

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục đôn đốc, kiến nghị và phối hợp với chủ doanh nghiệp đẩy mạnh thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cán bộ công đoàn phải chủ động đề xuất, kiến nghị và phối hợp hỗ trợ chủ doanh nghiệp triển khai việc lập danh sách, các biểu mẫu đăng ký thủ tục thực hiện hỗ trợ.

Đồng thời, công đoàn các cấp cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Cùng đó, kiến nghị và phối hợp với chính quyền đồng cấp giải quyết các vướng mắc phát sinh về trình tự thủ tục hồ sơ của người lao động để kịp thời được hỗ trợ.

Mặt khác, tổng hợp, báo cáo về Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tình hình thực hiện tại địa phương, đơn vị về tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc và những kiến nghị, đề xuất.

Theo Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, tiến độ giải ngân gói hỗ trợ thuê trọ của các địa phương còn chậm, đến nay có 51 tỉnh, thành đã phê duyệt hồ sơ của 17.300 doanh nghiệp, với 1,2 triệu lao động.

Trong đó, 31 địa phương đã giải ngân 350 tỷ đồng, cho 620.000 lao động. Tỷ lệ lao động được hỗ trợ thuê trọ đạt 5,4%.

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội cũng cho biết, còn 29 địa phương chưa giải ngân gói hỗ trợ. Nhiều nơi tỉ lệ rất thấp, như Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, An Giang, chỉ đạt dưới 1%. Trong khi đó, theo quy định, chậm nhất là 15/8, hoàn thành toàn bộ việc hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động.

 

Ý kiến của bạn