Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam

05:40 24/01/2024
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Đồng thời, đề nghị Công đoàn Xây dựng Việt Nam tham gia tích cực trong việc xây dựng các chính sách liên quan đến người lao động.

Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2023.

Hội nghị tổ chức ngày 22/01/2024 tại Hà Nội nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Xây dựng và CĐXDVN năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.

Theo báo cáo, năm 2023, CĐXDVN đã tích cực phối hợp với Bộ Xây dựng, các đơn vị thuộc Bộ, triển khai nhiều nội dung, hoạt động nổi bật.

Cụ thể, CĐXDVN phối hợp với Bộ Xây dựng chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng và cải thiện điều kiện làm việc, tăng thu nhập cho cán bộ, đoàn viên, người lao động (NLĐ) lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam (29/4/1958-29/4/2023), chào mừng đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIV CĐXDVN, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Hội nghị.

Hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Xây dựng và CĐXDVN phát động, các cấp Công đoàn trong Ngành đã phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động 351 chiến dịch và đợt thi đua. Trong đó, có 1.978 đề tài, sáng kiến được áp dụng, giá trị làm lợi ước đạt hơn 28,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, CĐXDVN phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ nghiên cứu, báo cáo, trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng các phương án phát động phong trào thi đua thay thế Chỉ thị số 05/CT-BXD ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, NLĐ ngành Xây dựng”...

CĐXDVN phối hợp với Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng và Tổng công ty Lắp máy Việt Nam tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023 tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2.

Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế.

Năm 2023, Công đoàn các cấp đã phối hợp với chuyên môn tổ chức 1.592 cuộc kiểm tra về ATVSLĐ; tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ cho 47.603 lượt người; khám sức khỏe định kỳ cho 59.300 NLĐ.

Ngoài ra còn một số hoạt động của CĐXDVN có sự tham gia của Bộ Xây dựng và các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng như: Chỉ đạo đại hội Công đoàn các cấp, tổ chức Đại hội XIV CĐXDVN; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và đối thoại tại nơi làm việc; chăm lo cho đoàn viên, NLĐ...

Trong năm 2024, CĐXDVN đề xuất 12 nội dung trọng tâm phối hợp công tác giữa  CĐXDVN và Bộ Xây dựng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao kết quả phối hợp công tác giữa Bộ Xây dựng và CĐXDVN trong thời gian vừa qua.

Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, năm 2023, ngành Xây dựng phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức, ảnh hưởng lớn đến đời sống công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) cũng như các hoạt động của các cấp Công đoàn trong Ngành.

Tuy nhiên, CĐXDVN đã tiếp tục làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Đáng chú ý, việc thực hiện Quy chế phối hợp trong năm 2023 đã có nhiều kết quả đáng khích lệ. Các đơn vị đã tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp đã đề ra.

Đặc biệt, luôn chủ động và tạo điều kiện thuận lợi để các bên liên quan triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Ngành.    

Ghi nhận và nhất trí với các nội dung phối hợp trong năm 2024 cũng như các kiến nghị, đề xuất của CĐXDVN, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị giao các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với CĐXDVN.

Đồng thời, đề nghị CĐXDVN cần tham gia tích cực trong việc xây dựng các chính sách liên quan đến NLĐ; chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện việc làm cho NLĐ nhất là trong dịp Tết nguyên đán sắp tới.

Tập trung nghiên cứu tổ chức các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong đoàn viên, NLĐ; Tổ chức khen thưởng động viên kịp thời.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Bình luận