Chỉ đạo điều hành

Đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Tuấn Đông Tuấn Đông - 21:21, 04/09/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngThủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Công điện yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.

Công điện nêu rõ: Thời gian qua, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT và các đồng chí lãnh đạo Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình giao thông trọng điểm, đặc biệt là các dự án đường bộ cao tốc.

Để tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, kịp thời khắc phục mọi khó khăn, vướng mắc, phấn đấu mục tiêu đến năm 2025 có khoảng 3.000 km đường bộ cao tốc và đến năm 2030 có 5.000 km đường bộ cao tốc như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu một số nội dung.

Tiến độ thi công các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Bộ GTVT, các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT và lãnh đạo Chính phủ; chỉ đạo các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền địa phương nỗ lực hơn nữa, tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng các công trình, dự án theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng; rà soát kết nối đồng bộ với các tuyến đường bộ cao tốc nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, khai thác quỹ đất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các vùng, địa phương và cả nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hình thức phù hợp, kịp thời để tuyên truyền, động viên, khích lệ, khen thưởng các tập thể, cá nhân, tạo khí thế mới, nâng cao tinh thần thi đua sôi nổi lao động sản xuất tại các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.

Điều chỉnh linh hoạt vốn giữa các nhiệm vụ, dự án  

Tại Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 8/7/2023, Chính phủ đã giao Bộ KH&ĐT chủ trì hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được Quốc hội quyết nghị tại Nghị quyết 93/2023/QH15. Tại Thông báo số 328/TB-VPCP ngày 15/8/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã giao Bộ KH&ĐT chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện trước ngày 18/8/2023. Tuy nhiên, đến nay việc điều hòa giữa hai nguồn vốn vẫn còn nhiều vướng mắc.

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ KH&ĐT chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính khẩn trương có văn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương về điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ, dự án của Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được bố trí vốn trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Nghị quyết số 93/2023/QH15 bảo đảm giải ngân tối đa nguồn vốn được giao, trước mắt tập trung giải quyết ngay việc điều hòa nguồn vốn cho Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và các dự án trọng điểm khác, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công các dự án, hoàn thành trước ngày 9/9/2023 và báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính theo nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng Bộ KH&ĐT để khẩn trương giải ngân số vốn điều chỉnh được giao trong năm 2023, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu và đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công điện này; định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Ý kiến của bạn