Đẩy nhanh tiến độ dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc

08:25 26/05/2022
Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương đẩy nhanh công tác thi công một số hạng mục đầu tư xây dựng để hoàn thành đúng tiến độ dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái về việc đẩy nhanh công tác thi công một số hạng mục đầu tư xây dựng để hoàn thành đúng tiến độ dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc.

Theo đó, Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” (gọi tắt là Chương trình), vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) theo Hiệp định tài trợ số 5476-VN, do UBND các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái là cơ quan chủ quản các tiểu dự án thuộc Hợp phần 1 “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các đô thị”, Bộ Xây dựng là Cơ quan điều phối. Được biết, Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 30/6/2022.

Do đó, nhằm đảm bảo Chương trình được hoàn thành đúng hạn, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các hạng mục đầu tư đang thi công xây dựng, đặc biệt là các hạng mục: Xây dựng nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc thuộc tiểu dự án Thái Nguyên.

Xây dựng cầu Đội Kỳ thuộc tiểu dự án Bắc Kạn; Cải tạo, nâng cấp đường từ đường Tân Trào đi qua mỏ đá Thiên Sơn đến Đền Cấm, xã Tràng Đà thuộc tiểu dự án Tuyên Quang.

Các hạng mục không hoàn thành trước 30/6/2022 sẽ không được Kiểm toán nhà nước xác minh kết quả làm cơ sở để WB giải ngân theo quy định của Hiệp định tài trợ.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng để đối chiếu, xác định chính xác giá trị vốn đã rút từ WB theo các loại tiền tệ: SDR, USD và VND để làm cơ sở quản lý tài chính và quyết toán Chương trình.

Đồng thời, tập hợp đầy đủ các hồ sơ tài liệu của các hạng mục công trình đã hoàn thành để công tác xác minh kết quả của Kiểm toán nhà nước hoàn thành theo đúng tiến độ đã được quy định theo Phụ lục 19 của Sổ tay hướng dẫn thực hiện Chương trình.

Mặt khác, thực hiện đầy đủ trách nhiệm về giám sát, đánh giá dự án theo quy định của Chương trình. Lập và gửi báo cáo Chương trình khi hoàn thành đúng tiến độ để Bộ Xây dựng tổng hợp gửi WB và Kiểm toán nhà nước. Cập nhật đầy đủ dữ liệu tình hình thực hiện dự án lên hệ thống quản lý thông tin Chương trình (MIS).

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu rà soát, lưu trữ các tài liệu, thủ tục pháp lý của tiểu dự án đảm bảo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng.

Bình luận