Thị trường

Đẩy nhanh việc tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án bất động sản

Ninh Bình:

Đẩy nhanh việc tháo gỡ khó khăn trong triển khai dự án bất động sản

Trà Vinh Trà Vinh - 14:15, 18/08/2023

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở và các đơn vị liên quan rà soát, thống kê số lượng các dự án BĐS đang triển khai trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn, vướng mắc hoặc triển khai chậm để xác định rõ nguyên nhân, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu báo cáo UBND tỉnh phương án tháo gỡ.

Ngày 14/8/2023, UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương trên địa bàn yêu cầu tăng cường công tác quản lý Nhà nước về nhà ở và thị trường BĐS.

Cụ thể, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: KH&ĐT, TN&MT, Tài chính và các đơn vị có liên quan tập trung, khẩn trương rà soát, thống kê số lượng các dự án BĐS đang triển khai trên địa bàn tỉnh; phân loại các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc hoặc triển khai chậm để xác định rõ nguyên nhân, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu báo cáo UBND tỉnh phương án tháo gỡ.

Đồng thời, tổng hợp các vướng mắc thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội trong đó chỉ rõ các điều khoản của quy định, văn bản là nguyên nhân của các vướng mắc và báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo mục tiêu đề ra.

UBND tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chỉnh, thực hiện thủ tục hành chính liên thông, thủ tục hành chính điện tử cấp độ để đẩy nhanh việc tháo gỡ khó khăn trong giải quyết thủ tục triển khai liên quan đến dự án BĐS. Ảnh minh họa: Internet.

Đối với Sở Xây dựng, Sở TN&MT, UBND các huyện, thành phố, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu tập trung rà soát, lập, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm và hàng năm để làm cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở.

Mặt khác, tập trung nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quy định cụ thể theo thẩm quyền để triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Đặc biệt, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở, ngành và các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc tổ chức đấu thầu dự án có sử dụng đất; chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; lựa chọn chủ đầu tư; nhất là việc xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

Cùng đó, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chỉnh, thực hiện thủ tục hành chính liên thông, thủ tục hành chính điện tử cấp độ để đẩy nhanh việc tháo gỡ khó khăn trong giải quyết thủ tục triển khai liên quan đến dự án BĐS.

Mặt khác, tăng cường kiểm tra, giám sát để hướng dẫn, nhắc nhở, đôn đốc thực thi công vụ có hiệu quả, loại bỏ tâm lý né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm của cán bộ, công chức gây ách tắc, làm cản trở sự phát triển kinh tế nói chung và việc tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc cho các dự án, thị trường BĐS nói riêng trên địa bàn.

Ngoài ra, tập trung hoàn thiện đầy đủ các trình tự, thủ tục hồ sơ thu hồi đất, giao đất phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất; nhất là đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất theo cơ chế đặc thù trên địa bàn tỉnh đã có trong kế hoạch thực hiện theo đúng quy định.

 

Ý kiến của bạn