Kinh tế xây dựng

Đề nghị bổ sung 12 dự án điện năng lượng tái tạo vào Quy hoạch điện VIII

Đề nghị bổ sung 12 dự án điện năng lượng tái tạo vào Quy hoạch điện VIII

Thanh Nga Thanh Nga - 16:32, 26/04/2022

Tạp chí Xây dựng - Bộ xây dựngUBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản đề nghị Bộ Công thương bổ sung 12 dự án điện mặt trời, điện gió vào Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VIII).

Thực hiện Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 17/4/2022 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Hậu Giang đã tiến hành rà soát được tiềm năng về phát triển điện mặt trời 900MW và điện gió 350MW.

Để phát triển nguồn điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, UBND tỉnh Hậu Giang kính đề nghị Bộ Công Thương xem xét, bổ sung với tổng số 12 dự án điện năng lượng tái tạo vào quy hoạch điện VIII, để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, tại các vị trí mà tỉnh đã dự kiến và kêu gọi đầu tư: Dự án Nhà máy điện mặt trời Hậu Giang 2 (Quy mô công suất dự án: 50MW, địa điểm xây dựng: ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang); Dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai 1 (Quy mô công suất dự án: 350MW, địa điểm xây dựng: ấp 1, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang); Dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai 2 (Quy mô công suất dự án: 200MW, địa điểm xây dựng: ấp 7, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang);

Dự án Nhà máy điện mặt trời Vị Tân 1 (Quy mô công suất dự án: 50MW, địa điểm xây dựng: ấp 2, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang); Dự án Nhà máy điện mặt trời Vị Tân 2 (Quy mô công suất dự án: 50MW, địa điểm xây dựng: ấp 3, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang); Dự án Nhà máy điện mặt trời Hồ Nước Ngọt (Quy mô công suất dự án: 50MW, địa điểm xây dựng: ấp Vĩnh Qưới, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thuỷ, tỉnh Hậu Giang);

Dự án Nhà máy điện mặt trời Hòa An (Quy mô công suất dự án: 50MW, địa điểm xây dựng: ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang); Dự án Nhà máy điện mặt trời Hòa An (Quy mô công suất dự án: 100MW, địa điểm xây dựng: ấp 8, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang); Dự án Nhà máy điện gió Long Mỹ 1 (Quy mô công suất dự án: 100MW, địa điểm xây dựng: xã Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A, Lương Tâm, Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang);

Dự án Nhà máy điện gió Sao Mai 1 (Quy mô công suất dự án: 100MW, địa điểm xây dựng: ấp 1, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang); Dự án Nhà máy điện gió Sao Mai 2 (Quy mô công suất dự án: 50MW, địa điểm xây dựng: ấp 7, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang); Dự án Nhà máy điện gió Hỏa Tiến (Quy mô công suất dự án: 100MW, địa điểm xây dựng: xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Ý kiến của bạn